Plus Energia - sprzedaż i dystrybucja energii

Gwarancje pochodzenia – obecna sytuacja na rynku energii.

Aktualna sytuacja na rynku gwarancji pochodzenia (GoO) energii OZE w Polsce i w Europie jest dynamiczna i charakteryzuje się wzrostem zarówno podaży, jak i popytu. Podaż GoO rośnie, ale nie zawsze równomiernie w poszczególnych krajach, co wpływa na lokalne rynki i ceny. Regulacje mają kluczowe znaczenie dla tej dynamiki, szczególnie te, które dotyczą możliwości wydawania GoO przez subwencjonowane aktywa odnawialne. Wiele regulacji krajowych nakłada ograniczenia na takie aktywa, co może utrudniać ich zdolność do monetyzacji GoO.

Znaczący jest rosnący popyt ze strony korporacyjnych nabywców GoO, zwłaszcza w krajach takich jak Niemcy, Francja i Włochy. Firmy te starają się spełnić swoje zielone cele strategiczne, często wymuszane przez nowe przepisy dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju, jak Dyrektywa UE dotycząca Raportowania Zrównoważonego Korporacyjnego.

Jednocześnie, rozwija się koncepcja GoO godzinowych, które mogą być kluczowe dla dokładniejszego śledzenia zużycia energii elektrycznej. Oczekuje się, że regulacje UE będą wymagały GoO godzinowych do 2030 roku, co może znacząco wpłynąć na rynek, zwiększając dochody z GoO dla operatorów systemów odnawialnych.

Rynek GoO staje się coraz ważniejszym narzędziem w migracji w kierunku „zieloności”, choć jego przyszłość jest pełna niepewności związanych z regulacjami i rynkowymi dynamikami. Producenci i odbiorcy energii odnawialnej będą musieli nawigować przez te zmienne warunki, co może wymagać bardziej złożonych strategii zarządzania i hedgingu ryzyka związanego z GoO.

Obecny spadek cen gwarancji pochodzenia (GoO) w Polsce może wynikać z kilku czynników, które oddziałują na rynek. Jednym z głównych powodów jest wzrost podaży GoO, co jest wspierane przez inwestycje UE w produkcję energii odnawialnej, jak również przez zwiększającą się liczbę wydawanych certyfikatów umorzeń gwarancji pochodzenia w krajach członkowskich AIB. Wzrost podaży, szczególnie bez równoczesnego wzrostu popytu, może prowadzić do obniżenia cen na rynku.

Wpływ na obniżenie cen w Polsce mają również regulacje prawne. Propozycja zmian w Ustawie o cenach energii, która mogłaby wpłynąć na rynek GoO i wirtualne umowy CPPA (Corporate Power Purchase Agreements), została zgłoszona w polskim parlamencie. Chociaż szczegółowe skutki tych zmian prawnych są trudne do przewidzenia, każde nowe regulacje mogą wprowadzać niepewność na rynku, co może wpływać na ceny.

Te czynniki pokazują, że rynek gwarancji pochodzenia w Polsce jest pod wpływem zarówno globalnych trendów rynkowych, jak i lokalnych regulacji prawnych, co może prowadzić do dużej zmienności cen.

Autor: Sylwester Małecki

Data publikacji: 18.06.2024r.

Działania wspierające ograniczenie zużycie energii w obiektach komercyjnych.

Czy wiesz jak zużywasz energię w swoim obiekcie i co generuje największe zużycie? Jeśli nie i nie wiesz jak możesz zoptymalizować zużycie energii elektrycznej w swoim obiekcie, proponujemy kilka wartościowych rozwiązań, którymi są:

Audyt energetyczny

Ma na celu analizę zużycia energii w ciągu trzech ostatnich lat  Pozwoli wykazać , które obszary w budynku są najbardziej energochłonne. Ponadto, dzięki wykryciu nieprawidłowości będzie można ograniczać zużycie energii w poszczególnych strefach. Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny? Przytoczę kilka przykładów, które wyniknęły po przeprowadzeniu audytów:

Dla przykładu: w jednej z warszawskich galerii w wyniku audytu stwierdzono, iż lokalne sterowniki centrali wentylacyjnych w okresie zimowym generowały… zapotrzebowanie na chłodzenie.

A tu kolejny: poszczególne obiegi chłodnicze były włączone przy temperaturach przewyższających ustalone  kryterium 12 stopni. Podobnych  nieprawidłowości stwierdzono jeszcze 5, a efektem były zupełnie niepotrzebne , wysokie koszty.

Jakie obszary obejmuje efektywny audyt energetyczny:

 • Pomiary parametrów instalacji HVAC ( ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja),
 • Przeglądy i odbiory systemów automatyki/BMS,
 • Pomiary w ramach systemów certyfikacji LEED,
 • BREEAM,
 • Badania jakości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego,
 • Badania mikrobiologiczne powietrza,
 • Analizy termograficzne,
 • Analizy akustyczne.

W ramach audytów można wykonać:

 1. Audyt fizyczny
 2. Audyt papierowy

Audyt fizyczny pozwala nam na przeprowadzenie szczegółowej analizy zużycia i przepływów energii w danej firmie, obejmującej wszystkie elementy jej działalności oraz identyfikacje obszarów, w której występują największe straty, aby finalnie otrzymać propozycje działań mających na celu poprawę sytuacji. Polega na wizytach lokalnych trwających od 1 dnia do kilku tygodni, w zależności od wielkości i infrastruktury budynku, po których przeprowadzona zostaje ww. analiza i przedstawienie wyników w formie pisemnej.

Obszary, które w budynkach komercyjnych generują największe zużycie energii to:

 1. Ogrzewanie

Nowe budynki są wyraźnie lepiej zaizolowane niż te powstałe dużo wcześniej, jednak zużycie                       energii na potrzeby ogrzewania nadal jest wysokie. Ponieważ mamy duże ilości powietrza          wentylacyjnego, należy umiejętnie sterować wydatkami powietrza podgrzewanego zimą.  Obniżenie temperatury nawet o 1 stopień przyniesie wymierne korzyści. Jest bardzo dużo  obiektów, w których temperaturę można obniżyć o 2 stopnie i jest to nieodczuwalne,  z punktu widzenia komfortu użytkowników obiektu.  Na przykładzie jednej z Galerii Handlowych współpracującej z Plus Energią – oszczędności w skali roku, po obniżeniu temperatury ogrzewania w sezonie grzewczym o 1,5 stopnie, przekroczyły 10 % w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku przy porównywalnych warunkach zewnętrznych.

 • Systemy wentylacyjne i systemy chłodzące

Często są jednym z najbardziej energochłonnych urządzeń w budynkach. Głównym czynnikiem wpływającym na brak efektywności energetycznej układu wentylacji jest niewłaściwy dobór nastaw temperatury zadanej oraz niewłaściwa polityka cieplna układów grzewczych. Jak wygenerować oszczędność? Odpowiedzią jest chociażby Freecooling. Dla okresu letniego należy przewidzieć specjalny tryb przewietrzania nocnego zintegrowany z systemem prognozy pogody. Współcześnie realizacja takiej koncepcji nie stanowi problemu, przynosząc wymierne korzyści w zakresie ograniczenia zużycia energii chłodniczej z systemów chłodzących. W godzinach poranno-nocnych należy przewidzieć przewietrzanie budynku w celu obniżenia temperatury pomieszczeń, przygotowując niejako układ do wysokiego zapotrzebowania na chłód podczas upalnego dnia. Osiąga się wyprzedzający efekt minimalnym kosztem. Można również ograniczyć działanie systemów wentylacyjnych poprzez krótkoterminowe wyłączenia w czasie, gdy budynek nie funkcjonuje, na bieżąco regulować harmonogram i tryb pracy wg. indywidualnych potrzeb a nie ustawień standardowych (np. ograniczyć prędkość urządzeń wentylacyjnych).

Powyższe działania, u jednego z naszych klientów, pozwolą na oszczędność w skali roku na poziomie 128 200 kWh, co daję 11% mniej w tym okresie.

Jeśli chodzi o systemy chłodzące oszczędności można uzyskać optymalizując ustawienia owych systemów. Zastosowanie będą miały tu np. zbiorcze ciepłomierze, na poszczególnych obiegach chłodniczych, które umożliwią: diagnostykę liczników chłodu w obszarach rozliczeniowych oraz analizę realnego zapotrzebowania na chłód w okresie zimowym i przejściowym.

 • Oświetlenie

Kilka pomysłów na ograniczenie zużycia energii elektrycznej:

– wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie w ultra wydajnej technologii LED – oprawy diodowe,

– wyposażenie w czujniki ruchu, co zniweluje zużycie i wyeliminuje zbędne oświetlenie w trybie bezpośredniego zasilania opraw (zastosowanie dedykowane głównie do biur i części wspólnych tj. np. klatki schodowe),

– modernizacja systemu BMS, zindywidualizowana do potrzeb klienta.

Kwestią do zastanowienia się może być inwestycja w stabilizatory napięcia, których celem jest automatyczne stabilizowanie napięcia zgodnie z ustawionym napięciem nominalnym.

 • Ciepła woda użytkowa

Tu skutecznymi sposobami na obniżenie zużycia energii może być: zastosowanie nisko przepływowej armatury lub zastosowanie jednej z metod odzysków ciepła (to rozwiązanie należy jednak przeanalizować pod kątem opłacalności inwestycji).

Audyt papierowy

Państwa doradca energetyczny może przeprowadzić również audyt papierowy, a wymagane są do niego przede wszystkim faktury za energię. Na podstawie udostępnionych dokumentów można przeprowadzić analizę kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Po co i dlaczego?

Najczęściej spotykanym błędem po stronie zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej są nieodpowiednio dobrane taryfy przesyłowe. Na podstawie otrzymanych danych można dobrać najbardziej odpowiednią taryfę, adekwatną do profilu zużycia energii przez przedsiębiorstwo. Dzięki temu nie tylko można oszczędzać płacąc mniej za stawki przesyłowe, ale również można uzyskać niższe ceny przy negocjacjach ze sprzedawcami energii.​

Kolejny bardzo częsty przypadek to niewłaściwie dobrana moc umowna. Zbyt wysoka – wówczas płacimy za coś czego nie wykorzystujemy lub za niska – wówczas płacimy kary za ponad umowny pobór mocy. Warto dodać, że w przypadku źle dobranej mocy umownej kary często przewyższają stałą opłatę jaką ponosimy za moc.​

Kompensacja mocy biernej wiąże się z zastosowaniem urządzeń, które zmniejszą jej emitowanie (tj. dławiki). W momencie kiedy przekroczymy współczynnik tolerowany przez określonego dystrybutora, zostaną nam naliczone opłaty za ponad umowny pobór energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej.

Bardzo często zdarza się , iż nikt nie przykłada wagi do tych wartości. W myśl zasady – ”są takie zapisy w umowie z dostawcą energii , zatem są zapewne adekwatne do konkretnego budynku”. Nic bardziej mylnego!!!

Odpowiednia analiza dotychczasowych warunków oraz dostosowanie tychże do konkretnego obiektu pozwala zaoszczędzić nawet do 40% dotychczasowych wydatków na energię, choć często nawet oszczędność na poziomie 5% generuje znaczące pieniądze w skali roku. Najlepszym przykładem jest jeden z naszych Partnerów , który na oszczędnościach związanych z samą mocą bierną ograniczył koszty właśnie o wyżej wskazaną wartość.

Jak sami Państwo widzicie, rozwiązań dotyczących zniwelowania zużycia energii jest bardzo wiele i właściwie wystarczy tylko po nie sięgnąć 🙂 . Wiedza przez nas przekazana to wciąż tylko „pigułka wiedzy”, dlatego tradycyjnie zapraszamy do śledzenia naszego profilu na LinkedIn i bezpośredniego kontaktu z nami, w celu omówienia możliwości związanych z audytem na Państwa przestrzeni.

Sytuacja na rynku energii. Kryzys energetyczny – polityka działania vs. polityka sprzedażowa.

Sytuacja na rynku energii w ostatnich tygodniach jest bardzo dynamiczna. W porównaniu do równie energicznych zmian, które obserwowaliśmy na przestrzeni całego roku, obecnie możemy zaobserwować ewidentny kryzys energetyczny. Do stanu obecnego doprowadziło nas wiele składowych, zaczynając od pandemii, poprzez wojnę w Ukrainie i na inflacji kończąc (nie mówiąc już o zasobach surowcowych i innych, ale wymieniać można by długo…). Dzisiejsze realia wynikają w dużym stopniu z faktu, że rynek obserwuje i stara się podążać za sceną polityczną, która z kolei zapowiada interwencje w kierunku ograniczenia cen energii i gazu. Pomysłów na radzenie sobie z obecną sytuacją jest kilka.

Jednym ze sposobów jaki Komisja Europejska ​​sugeruje jest to, aby Państwa członkowskie ograniczyły ceny energii elektrycznej zakupywanej od producentów (w tym: farmy wiatrowe, elektrownie jądrowe i węgiel brunatny) do poziomu 200 euro za MWh! W tym miejscu koniecznym jest dodanie, że cena spot energii w Niemczech (regionalny benchmark), jeszcze w zeszłym tygodniu, wynosiła nawet 450 euro za megawatogodzinę!!! Podczas narady Komisji Europejskiej poruszona została również kwestia ograniczenia zużycia energii o min. 10%, w tym zniwelowania zużycia o 5%  w godzinach szczytu, traktując założenia jako obowiązkowe dla Państw członkowskich. Trzecim aspektem, o jakim dyskutowano, jest wprowadzenie limitu cenowego na rosyjski gaz.

Wśród głównych procedowanych zmian, które pojawiły się na rynku energii w Europie i Polsce w ostatnim czasie, należy wymienić:

 • w zeszłym tygodniu, w Polsce, Sejm uchwalił nowelizację Prawa energetycznego i ustawy o OZE, przewidującą całkowite zniesienie obliga giełdowego – obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej poprzez rynek giełdowy (ustawa trafi teraz do senatu);
 • w Dzienniku Ustaw opublikowano detale o zmianach warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Wprowadzono nowy mechanizm ustalania cen na rynku bilansującym, będącym jednym z rynków hurtowych;
 • ceny prądu dla gospodarstw domowych mają zostać zamrożone do limitu rocznego zużycia na poziomie 2 megawatogodzin, a dla części odbiorców – 2,6 i 3 megawatogodzin;
 • od listopada czeski rząd wprowadza maksymalne ceny prądu i gazu dla gospodarstw domowych, osób prowadzących działalność gospodarczą i instytucji publicznych. Prąd będzie kosztował maksymalnie 6 Kč (1,15 zł) za kWh, gaz 3 Kč (0,58 zł) za kWh razem z VAT. Różnicę między limitem a rzeczywistą ceną będzie musiało pokryć państwo.

Ponadto UE, w ostatnim czasie, zatwierdziła opodatkowanie producentów energii oraz wprowadzi limity cen prądu poprzez instrumenty ograniczenia ceny energii elektrycznej.

Wszystkie te informacje powodują, że rynek reaguje dużą niepewnością i idącymi za tym wahaniami cen (poniżej przedstawiamy notowanie cen ostatniego miesiąca z TGE BASE_Y_23)

Żródło: https://tge.pl/

Z uwagi na powyższe, kontraktowanie stałej ceny wydaje się po pierwsze bardzo ryzykowne a co za tym idzie odbija się to w wysokich wskaźnikach wycen.

Zakup i kontraktacja cen energii

Dziś wszystkie firmy, które były związane dotychczas umowami sprzedaży energii elektrycznej, z okresem wypowiedzenia równym 3 miesiące, a chcące zmienić sprzedawcę i poszukać lepszych warunków na rynku, złożyły już wypowiedzenia i rozpoczęły lub dopiero rozpoczną poszukiwania nowego. Sytuacja jednak nie jest łatwa, a sam wybór jest bardzo ograniczony. Z własnych źródeł wiemy, że kontraktacja energii z obowiązkiem stałej ceny u sprzedawcy, jest szalenie trudna. W związku z obecną charakterystyką rynku i dynamicznymi, nieprzewidywanymi zmianami, spółki obrotu energii elektrycznej, niechętnie, a właściwie – prawie w ogóle, nie chcą ofertować stałej ceny i zobowiązywać się do sprzedaży w 2023 roku po określonej stawce. Niepewność w działaniu spółek obrotu, na tle sytuacji rynkowej, nie jest niczym zaskakującym. Sytuację dodatkowo potęguje fakt, że pojawiają się próby bardziej konkretnych ingerencji w rynek, poprzez wprowadzanie licznych rozporządzeń, regulacji oraz modyfikacji już istniejących ustaw. Model stałej ceny w sytuacji obecnej, związanej z ryzykiem blokady cen oraz trudnością w prognozowaniem, wydaje się być bardziej spekulacyjny i ryzykowny dla obu stron.

Mimo wszystko – nie ma sytuacji bez wyjścia! Jeśli kontraktacja 2023 po stałych cenach jest obecnie bardzo wysoka lub u pozostałych sprzedawców prawie niemożliwa, to istnieje kilka innych rozwiązań i modeli sprzedaży energii, nad którymi warto się pochylić. Jedną z odpowiedzi na sytuację rynkową może być – SPOT!

Plus Energia rekomenduje rozważenie zakupu energii na 2023 rok, w ramach tzw. oferty „spotowej”, która w naszej ocenie mityguje ryzyka i wydaje się odpowiednim rozwiązaniem na kontraktowanie energii w tak niepewnych czasach.

Już w kolejnym artykule postaramy się przybliżyć Państwu temat zakupu energii na rynku SPOT.  Rozwiniemy dla Państwa definicję SPOTu, omówimy różnicę między rynkiem stałym a rynkiem SPOT oraz przedstawimy korzyści płynące z wyboru tego rozwiązania i wyjaśnimy czemu jest to rozwiązanie na dzisiejsze czasy.

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na LinkedIn i bezpośredniego kontaktu, w celu omówienia możliwości oraz uszycia rozwiązania na miarę Państwa potrzeb!

Wirtualny najemca, czyli w pigułce o modelu OSDn.

Kolejki najemców mających wątpliwości co do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej?

Godziny poświęcone na refakturowanie kosztów energii?

Opóźnienia w płatnościach i zajmujące czas procedury windykacji najemców?

Brzmi znajomo? Wielu managerów boryka się z tymi problemami na co dzień. Temat kontraktacji energii elektrycznej oraz rozliczeń z najemcami spędza obecnie sen z powiek niejednemu managerowi.

Kontynuując serię naszych porad o czym powinien pamiętać dobry manager, chcielibyśmy w tym artykule przybliżyć Model OSDn, który może być doskonałym remedium na ww. problemy, a dodatkowo generuje zyski z infrastruktury energetycznej.

Brzmi dobrze? Czytajcie dalej 😊

Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia: czym jest umowa kompleksowa na energię elektryczną?

Otóż reguluje ona zarówno sprzedaż jak i dystrybucję energii elektrycznej.  O tym, że możemy zmienić sprzedawcę energii aktywni uczestnicy rynku wiedzą doskonale, ale wiedza o tym, że możemy zmienić dystrybutora nie jest już tak powszechna.

Plus Energia jest koncesjonowanym dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej, dzięki temu może stać się lokalnym dystrybutorem w budynku. W modelu OSDn, Plus Energia dzierżawi sieć elektroenergetyczną w obiekcie, stając się lokalnym dystrybutorem i sprzedawcą, podpisującym umowy z każdym z najemców. W konsekwencji rozliczamy ich bezpośrednio, a Państwo zyskujecie czas, który dotychczas musieliście poświęcić na refakturowanie kosztów energii i windykacje najemców. Dodatkową zaletą jest to, że nie musicie angażować swoich środków finansowych na pokrycie kosztów energii w całym budynku, a jedynie opłacacie rachunki za zużycie w przestrzeni tzw. części wspólnych. Przy obecnych kosztach energii elektrycznej – poprawiacie dzięki temu także „cash-flow” nieruchomości.

W modelu tym, zgodnie z zasadą TPA (Third Part Access) najemcy mają również prawo do samodzielnego, indywidualnego wyboru i zmiany sprzedawcy. Z Państwa barków zostaje więc zdjęty ciężar wyboru sprzedawcy i stawiania czoła presji i roszczeniom ze strony najemców.

Model OSDn wraz z licznymi udogodnieniami, o których wyżej, wprowadza do Państwa nieruchomości również „nowego najemcę” – bez konieczności rozbudowywania budynku. Plus Energia dzierżawiąc sieć elektroenergetyczną w obiekcie, wypłaca właścicielowi z tego tytułu czynsz dzierżawy. Zwiększa się więc wartość nieruchomości. Takim sposobem sieć elektroenergetyczna zamiast źródłem trosk, może stać się dodatkowym źródłem dochodu. W tym modelu każdy licznik traktowany jest jako osobne PPE, w pewien sposób ogranicza to więc ryzyko zamknięcia obiektu w przypadku ograniczeń mocy.

Jako lokalny dystrybutor Plus Energia bierze odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej budynku, a właściciel obiektu może cieszyć się niższymi kosztami dotyczącymi jej utrzymania i prac modernizacyjnych.

Plus Energia przeprowadza klienta przez cały proces i formalności wdrożenia modelu OSDn w jego obiekcie, który standardowo trwa ok. 18 miesięcy.

Podsumowując:

Wybierając model OSDn, zyskują Państwo partnera, który w transparentny sposób pozwala uzyskać wymierne korzyści z sieci elektroenergetycznej, kompleksowo zajmując się tematem energii elektrycznej w obiekcie. Jest to szczególnie ważne w czasach, kiedy temat energii jest tak niepewny, zmiany na rynku są szalenie dynamicznie, a ceny energii spędzają sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy.

Liczymy na to, że powyższe informacje spotkały się z Państwa zainteresowaniem i zapraszamy oczywiście do bezpośredniego kontaktu, w celu omówienia możliwości i uszycia rozwiązania na miarę Państwa potrzeb!

„Bycie eko” w biznesie, czyli o zrównoważonym rozwoju i odpowiedzialności społecznej. ESG – od trendu do obowiązku.

Dawniej ruchy w kierunku „bycia eko” były swojego rodzaju trendem, modą – obecnie są czymś, czego się od nas wymaga i co jest niezbędne do odpowiedzialnego zarządzania biznesem. Sposobem na zmianę kursu w kierunku bardziej odpowiedzialnego biznesu są standardy ESG. Przygotowanie danej organizacji do corocznego raportowania o ESG, w coraz większym stopniu świadczy o jej konkurencyjności oraz potencjale do funkcjonowania na rynku europejskim.

Czym jest ESG?

ESG jest niczym innym jak zbiorem zasad, jakimi powinien kierować się każdy odpowiedzialny przedsiębiorca, stawiający na zrównoważony rozwój swojego biznesu. Główną potrzebą wynikającą z założenia ESG jest zmniejszenie emisji CO2 i zanieczyszczenia środowiska przez wdrożenie odpowiednich rozwiązań, niwelujących zużycie surowców odpowiedzialnych za powyższe. Jednym z wielu celów jest zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii (zielona energia) po przystępnej cenie.

Raporty o ESG – nowe regulacje. Kto będzie musiał raportować, kiedy i w jaki sposób?

Aktualnie przepisy UE, dotyczące informacji niefinansowych, mają zastosowanie do dużych spółek zatrudniających ponad 500 pracowników oraz do wszystkich spółek notowanych na rynkach regulowanych. Wiemy już, że obowiązek raportowania kwestii związanych z ESG w sprawozdaniach rocznych będzie stopniowo rozszerzany i już wkrótce będzie dotyczył podmiotów zarówno publicznych jak i prywatnych.

Przyjęty harmonogram jest następujący:

1. Firmy mające powyżej 250 pracowników będą zobligowane do przygotowania raportu związanego z działaniami w kwestii ESG

– w roku 2024 , czyli za działania podjęte w 2023 roku.

2. Wszystkie duże spółki powyżej 250 pracowników spełniające 2 z 3 kryteriów tj.: więcej niż 250 pracowników, suma bilansowa przekraczająca 20 mln EUR, przychody powyżej 40 mln EUR

– w roku 2025 , czyli za działania podjęte w 2024.

3. Firmy zatrudniające powyżej 10 pracowników

– w roku 2026, czyli za działania podjęte w 2025.

Zatem już wkrótce obowiązek raportowania kwestii związanych z ESG będzie dotyczył zdecydowanej większości biznesu.

Według Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG), połowa polskich firm nie jest przygotowana do zmian jakie niesie dyrektywa unijna o ESG. Tymczasem brak wdrożonego ESG, może doprowadzić firmę do wypadnięcia z rynku.

Kluczowi inwestorzy oczekują aktywnej odpowiedzialności od firm, w które inwestują oraz są zdecydowanie bardziej przekonani do finansowania spółek z wysokimi wynikami ESG. Szacuje się, że do 2025 roku, jedna trzecia funduszy inwestycyjnych na świecie będzie podejmować decyzje inwestycyjne zgodnie z tym trendem.

Podobny trend odnajdziemy w instytucjach finansowych, które sukcesywnie zmieniają zasady przyznawania kredytów. Stale rośnie ilość banków, które wycofują się z finansowania nie ekologicznych projektów.

Jak ESG wpływa na rynek nieruchomości i kontraktację energii elektrycznej?

Jak wspominaliśmy wcześniej – jednym z czynników wpływających na wynik ESG jest zielona energia. Wielu najemców mających wdrożoną politykę ESG, na miejsce wynajmu szuka nieruchomości, która posiada certyfikaty dotyczące odnawialnych źródeł energii. Świadomi najemcy są w stanie zapłacić za „zielone” lokale więcej. Nieruchomości przystosowane do strategii zrównoważonego rozwoju stają się zdecydowanie bardziej konkurencyjne i sukcesywnie zwiększają wartość rynkową.

W ostatnim czasie Plus Energia pokusiła się o przeprowadzanie wewnętrznego badania na temat potrzeby zrównoważonego rozwoju i zieloności u czołowych najemców galerii handlowych. Na 63 badane rekordy, 15 z nich ma status nierozpoznany, co nie znaczy, że takich działań nie podejmują (dane nie są dostępne do ogólnej informacji). Pozostałe 48 firm prężnie działa, głównie – w ograniczaniu zużycia CO2 na swoich projektach. Wprowadzają linie eko-ubrań, działają w temacie recyklingu ubrań oraz odzieży używanej. Stawiają również na energię z odnawialnych źródeł, jak np. Inditex (jedna z większych firm, skupiająca pod sobą kilka dużych marek), która deklaruje, że dzięki swoim działaniom do 2040 roku będzie cieszyć się 0% emisyjnością. Kolejna duża spółka – LPP, mówi wprost, że tam, gdzie istnieje możliwość wyboru dostawcy (warunki najmu) spółka zawsze korzystać będzie ze źródeł odnawialnych.

No cóż… pozostaje nam uczyć się od najlepszych i myśleć o przyszłości naszych firm i obiektów już dziś, bo coś co dotychczas pozostawało modą, już wkrótce stanie się realnym wymogiem i będzie miało bezpośredni wpływ na funkcjonowanie i atrakcyjność naszych przestrzeni.  

Po więcej informacji zapraszamy oczywiście do bezpośredniego kontaktu z Plus Energią, w celu omówienia możliwości i uszycia rozwiązania na miarę Państwa potrzeb.

O czym powinien pamiętać dobry menadżer zarządzający nieruchomością kontraktując energię?

3 najważniejsze zasady jak uniknąć horroru zakupowego!

W ostatnim miesiącu ceny energii wzrosły o 400zł, czyli ponad 80% w stosunku do początku roku 2022! Jeszcze pod koniec kwietnia cena energii na 2023 rok wynosiła 748,85zł/MWh (notowanie TGE BASE_Y_23 z 26.04), by 18 maja osiągnąć rekordowy poziom 1165zł/MWh!

Co ta wiadomość znaczy i jaki ma wpływ na budżety przedsiębiorcy, osoby zarządzającej nieruchomością, czy jej właściciela, można sobie tylko wyobrażać.

Wiadomo, że sytuacje krytyczne są paliwem dla kreatywności wynalazców, ale póki co nie ma przesłanek do tego by ceny spadły, dlatego to duży sprawdzian kompetencji dla zarządców nieruchomości, spółek obrotu i ich doradców oraz menadżerów zarządzających.

Jakie są 3 najważniejsze rzeczy, które dobry menadżer, dbający o koszty i przychody firmy może zrobić? Czy jedyne rozwiązanie to czekanie na spadki cen? Jakie są dostępne możliwości?

 Przeanalizuj sytuację obecną

Analiza sytuacji to podstawowy obowiązek menadżera. Obiektywne przedstawienie faktów, możliwości działania, potrzeb organizacji to dla inwestora bezcenna wiedza, za którą na pewno będzie wdzięczny. Jak to zrobić? Warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

 • Jakie są możliwości ograniczenia zużycia (audyt faktur i optymalizacja dystrybucji, audyt efektywności energetycznej i modernizacje obiektów, skorzystanie z nowinek technologicznych),
 • Czy mogę zainstalować własne OZE (własne źródło wytwórcze to długoterminowa inwestycja, która przy tak wysokich cenach energii dużo szybciej się zwraca),
 • Jakie opcje zakupowe są dostępne i które z nich pasują mi najbardziej, zważywszy na awersję do ryzyka?

Sprawdź dostępne na rynku rozwiązania

Czy słyszałeś o umowach PPA, EaaS, sprzedaży transzowej, modelu mikro OSD? Jeżeli nie, to warto zapoznać się z tymi rozwiązaniami, ponieważ szczególnie dziś mogą to być rozwiązania adresujące wysokie wzrosty cen energii.

O umowach PPA i Energy as a Service już pisaliśmy, dlatego w dwóch zdaniach opiszemy sprzedaż transzową i mikro OSDn.

Sprzedaż transzowa to alternatywny sposób na kontraktowanie energii. Kontraktujemy cały wolumen na kolejny rok, rozkładając okres zakupu na transze tzw. paczki. Dzięki rozłożeniu zakupu w czasie, unikamy ryzyka kupna „na górce” i zyskujemy cenę bardziej odpowiadającą notowaniom rynkowym w danym roku, uśredniając ją.

Najważniejsze elementy tego mechanizmu to:

 • rozłożenie zakupu na 4 lub 10 części,
 • elastyczność w wyborze czasu zakupu,
 • minimalny wolumen zakupu 10% max. 30%.

Modelowi mikro OSDn poświęcimy więcej uwagi w kolejnych wpisach.  W tym artykule, jedynie krótko scharakteryzujemy to rozwiązanie.

W skrócie, polega ono na tym, że na podstawie dzierżawy infrastruktury energetycznej obiektu, firma taka jak Plus Energia, staje się lokalnym dystrybutorem w obiekcie. Dzięki temu przejmuje rozliczenia z najemcami, odpowiada za kontraktowanie energii, równocześnie dając najemcom możliwość wyboru własnego sprzedawcy energii.

Ustal strategię zakupową

Dziś, w dobie tak szybko zmieniających się cen, dużo istotniejszy jest sam moment zakupu niż siła przetargowa wynikająca z dużego wolumenu zużycia.

Przykład.

Klient nr 1, który ma zużycie 200MWh kupił energię w marcu 2022 roku za 708zł za czarną

Klient nr 2, duży gracz na rynku – zużycie 20GWh kupił energię na początku maja za 995zł/MWh za czarną.

Dlatego uelastycznienie polityki zakupowej, odejście od utartych schematów i zajęcie się tematem energii dużo wcześniej niż przed samym przetargiem to kluczowa kwestia.

Określenie swojego budżetu, ustalenie czy wolę spekulować i czekać na spadki, czy raczej kupować bezpiecznie i być z ceną “bliżej rynku” to jedno z ważnych pytań jakie warto sobie zadać. A może jestem otwarty na alternatywne źródła energii i chcę już dziś zabezpieczyć swój budżet na lata lub nie chcę się zajmować tematem energii i wolę wydzierżawić sieć innej firmie, która przejmie ode mnie obowiązki?

Wszystkie te kwestie będą kluczowe do tego, by podjąć właściwą decyzję. Warto zaprosić do takich rozmów specjalistę, który wspomoże decyzję informacjami z rynku o dostępnych rozwiązaniach, sytuacji rynkowej i prawnej.

Podsumowując: może dzisiejszy moment to nie najlepszy czas na podjęcie decyzji, ale na pewno najlepszy na opracowanie strategii działania w myśl maksymy “Si vis pacem, para bellum” (chcesz pokoju, szykuj się do wojny).

Zielona energia w innowacyjnym modelu EaaS cz.2

W naszej poprzedniej publikacji po krótce przedstawiliśmy Państwu czym jest Energy as a Service, jako przykład usługi proponowanej przez naszą firmę oraz dającej możliwość zmniejszenia, lub nie ponoszenia bezpośrednich kosztów zielonej rewolucji.

Nasza usługa to efekt pracy naszych ekspertów, bazującej nie tylko na wiedzy eksperckiej, ale przede wszystkim wieloletniej współpracy z naszymi klientami.

Energy as a Service to połączenie kilku usług w jedno, końcowe rozwiązanie. Jedną z nich jest PPA – Power Purchase Agreement. W Plus Energia naszym klientom oferujemy 3 modele zakupu energii w formule Corporate PPA (czy cPPA).

Istnieje możliwość zastosowania 3 modeli cPPA:

PPA OPARTY NA FIZYCZNEJ DOSTAWIE ENERGII

 W tym modelu zawierana jest umowa pomiędzy odbiorcą i wytwórcą. W większości przypadków odbiorca nie ma możliwości ani zdolności do zarządzania odbiorem energii oraz wykonywania usług bilansowania, dlatego wykonamy wszystko to za klientów.

FINANSOWY PPA

Ten rodzaj kontraktu nie wymaga faktycznych połączeń pomiędzy klientem (odbiorcą) a wytwórcą energii. Jako firma odpowiadamy za model zarządzania, zarówno w zakresie rozliczeń według ustalonych stawek z wytwórcą energii, jak i w rozliczeniu po rynkowych stawkach odbiorcy tej energii.

LINIA BEZPOŚREDNIA

Jest najprostszą formą tzw. fizycznego PPA , gdzie wytwórca i odbiorca wykorzystują prywatną linię bezpośrednią, łączącą instalację wytwórcy z przedsiębiorstwem odbiorcy, nie angażując w to operatora sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej.

Dzięki tym i wielu innym rozwiązaniom, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom nie tylko oszczędności, ale i bezpieczeństwo. Plus Energia to stabilny partner biznesowy, który dba o to, aby nasi klienci świadomie i optymalnie podejmowali decyzje w zakresie zielonej rewolucji.

Plus Energia oferuje możliwość wybudowania własnego źródła energii oraz generowania oszczędności w ramach stałych opłat miesięcznych. Takie rozwiązanie zapewni naszym klientom nie tylko zieloną energią, ale i ochronę przed ewentualnymi podwyżkami cen energii elektrycznej na rynku.

Jak zacząć?

Każdy udany biznes, ma swój początek w rozmowie. Spotkanie jest niezbędne w celu określenia realnych potrzeb i możliwości, a kolejnym krokiem jest wizja lokalna, po której ustalamy kluczowe parametry, takie jak: oczekiwany okres zwrotu oraz możliwa cena sprzedaży energii.

Zapraszamy do współpracy już dzisiaj!

Zielona energia w innowacyjnym modelu EaaS

Na polskim rynku energii od kilku lat obserwujemy ciągły wzrost cen.

Rozwój technologiczny i zwiększony nacisk na zrównoważony rozwój jest powodem powstawania nowych modeli biznesowych, również w szeroko rozumianej energetyce. 

Dotychczas klienci mogli kupować energię negocjując standardową formę kontraktu, która z czasem ewaluowała w ciekawe rozwiązania, jak:

 • zakup transz
 • rozliczenie po rynku spotowym

Następnie nieśmiało zaczęły pojawiać się rozwiązania oparte o model PPA – power purchase agreement, czyli kontrakty na zakup energii elektrycznej (100% zielonej w bezpośredniej relacji z wytwórcą). Niemniej, rozwój technologii wytwórczych oraz rosnące koszty dystrybucji zmuszają klientów do szukania oszczędności, z wykorzystaniem budowy własnych źródeł.

Energy as a Service to przykład usługi, która przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej, określana jest jako najbardziej innowacyjna. Dlaczego?

W tym modelu klient nie inwestuje własnych środków, a korzysta z dobrodziejstwa instalacji w 100% tzn. zachowuje autokonsumpcje dla dystrybucji i w zależności od formy rozliczenia – również dla energii czynnej.

Czy to się opłaca? Zobaczmy na konkretnym przykładzie, który zrealizowaliśmy.

Moc instalacji / zużycie roczneWydatki roczne na energię z uwzględnieniem dystrybucji (koszt energii czynnej 1050 zł)Wydatki roczne na energię z uwzględnieniem dystrybucji (koszt energii 793 zł)
300 kW / 450MWh530 675 zł445 534 zł

Plus Energia oferuje możliwość wybudowania własnego źródła energii oraz generowania oszczędności w ramach stałych opłat miesięcznych. Takie rozwiązanie zapewni naszym klientom nie tylko zieloną energią, ale i ochronę przed ewentualnymi podwyżkami cen energii elektrycznej na rynku.

Dzięki Energy-as-a-service klienci mogą również przekierować zasoby CAPEX do krytycznych obszarów działalności i zrealizować potencjalne natychmiastowe przepływy pieniężne i pozabilansowe traktowanie transakcji.

Co jeszcze determinuje atrakcyjność oferty?

Energy as a Service to innowacyjny model biznesowy, w którym firma dostarcza nie tylko energię elektryczną, ale także usługi powiązane: od doradztwa po instalację systemu, od oprogramowania monitorującego po oprogramowanie do kontroli zużycia. Dla tego modelu, instalacja jest narzędziem do wywiązania się z kontraktu – w przypadku wyboru mało znanego dostawcy i problemów z instalacją, w konsekwencji zmuszeni bylibyśmy do zakupu brakującej energii z giełdy…po 1050 zł / MWh albo i więcej. Stąd, cały proces jest przez nas nadzorowany i to my odpowiadamy za jakość poczynionych wyborów.

Jak zacząć?

Każdy udany biznes, ma swój początek w rozmowie. Spotkanie jest niezbędne w celu określenia realnych potrzeb i możliwości, a kolejnym krokiem jest wizja lokalna. Po niej siadamy do stołu, ustalając kluczowe parametry takie jak: oczekiwany okres zwrotu i cena sprzedaży energii.

Dodatkowo – Plus Energia jako koncesjonowany sprzedawca również zapewnia bilansowanie i dostępność energii niezbędnej do pokrycia zużycia, w okresach kiedy PV nie generuje energii. Zapraszamy do współpracy już dzisiaj!

Zielona transformacja. Gwarancje pochodzenia vs. PPA/cPPA

Ślad węglowy, ESG, certyfikacja, zrównoważony rozwój to pojęcia, które na dobre zagościły nie tylko w języku branży nieruchomości komercyjnych, ale weszły też w fazę realizacji niemal w każdej dużej inwestycji i każdej branży.

Pociąg z napisem zielona transformacja odjechał zabierając ze sobą największych graczy z branży. Biurowce, magazyny, centra handlowe, hotele a nawet mieszkania, wszyscy mają swoich liderów zmian w tym obszarze, a powstały trend wydaje się być stałym i nieodwracalnym kierunkiem działań. Zieloność budynku to coraz częściej również kryterium wyboru jakim kierują się kupujący nieruchomości inwestorzy, wybierający lokal najemcy, czy podejmujący decyzje zakupowe klienci.

Tym cyklem artykułów przybliżymy temat zielonej transformacji od strony energetycznej oraz pokażemy najważniejsze obszary do zmiany w tym kontekście.

Zielona energia – przybliżenie różnic między zieloną energią, a kolorowaniem czarnej energii na zielono

Wielu najemców chwali się tym, że korzysta w 100% z zielonej energii. Czy to możliwe, skoro nie mają u siebie odnawialnych źródeł energii? A może to zwykły greenwashing?

Na rynku wykształciły się dwa podstawowe mechanizmy dostarczania zielonej energii do obiektu (pomijając oczywiście własne źródło wytwórcze). Jednym z nich są tak zwane gwarancje pochodzenia, czyli dokument pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Drugim są umowy zawierane z konkretnym producentem energii odnawialnej (tak zwane PPA lub cPPA).

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii są dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, który je zakupi, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej pochodzi z OZE. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancje pochodzenia na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.).

Gwarancja pochodzenia:

 • wydawana jest w postaci elektronicznej i przekazywana bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodzenia;
 • jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii objętej wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia – po upływie tego okresu gwarancja pochodzenia wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia;
 • jest oznaczona indywidualnym numerem, zawiera zakres danych tożsamy z danymi wskazanymi we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia oraz określa datę jej ważności;
 • wydawana jest za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 MWh;
 • traci ważność po uprzednim jej umorzeniu i uzyskaniu potwierdzenia takiego umorzenia w celu poinformowania odbiorcy końcowego o pochodzeniu energii elektrycznej, dla której wydano gwarancję pochodzenia;
 • cena gwarancji i ich dostępność zależy od notowań na rynku TGE.

No dobrze, ale czym na prawdę jest gwarancja pochodzenia? To tak jakby mieć certyfikat szczepienia covidowego, ale nigdy nie zrobić tego szczepienia…

Alternatywny sposób na wykazanie zakupu zielonej energii to zakup energii elektrycznej bezpośrednio od jej wytwórcy, czyli tzw. corporate Power Purchase Agreement (cPPA). Wariant ten można realizować bezpośrednio z producentem, ale również poprzez spółkę obrotu (jak Plus Energia). Wytwórca energii z OZE sprzedaje energię tejże spółce obrotu, która następnie odsprzeda tę energię odbiorcy. Z punktu widzenia odbiorcy takie rozwiązanie jest wygodne, ponieważ nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa i energetyki, a dodatkowo zapewnia bilansowanie energii, które jest krytyczne z perspektywy tego jak i ile energii zużywamy, a ile energii faktycznie produkuje źródło.

Najważniejsze elementy tego mechanizmu to:

 • Stała cena niezależna od TGE;
 • Możliwość uzyskania niższej ceny (nawet 20% i więcej);
 • Dodatkowy certyfikat potwierdzający jej pochodzenie.

A jak jest z tym praktycznym znaczeniem cPPA (PPA)? Zakup energii w tej formule to możliwość wykazania, że energia wpuszczana do systemu energetycznego, na potrzeby realizacji naszego kontraktu jest zielona – bo pochodzi z przypisanego nam źródła.

Niuansów na rynku energetycznym jest mnóstwo, a różnica pomiędzy zieloną energią a pokolorowaną energią jest jednym z przykładów. Liczymy, że tym artykułem przyczynimy się do lepszego zrozumienia rynku a w konsekwencji, ułatwimy naszym klientom możliwość wypełnienia kryteriów zapisanych m.in. w ESG.

Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z ofertą na zieloną energię z naszych zakontraktowanych źródeł. W zielonej energii jest przyszłość!

Zespół Plus Energia

Wygasające kontrakty na węgiel – będzie drogo!

Wiele osób, prowadzących biznes, gdyby miało użyć szklanej kuli do podejrzenia jednej rzeczy, wybrałoby – prognozy cen energii na najbliższe lata.

Dla nieruchomości komercyjnych i przemysłu podwyżka cen energii jaką oglądaliśmy pod koniec ubiegłego roku to wzrost kosztów o kilkadziesiąt procent. Cena energii powoli staje się jedną z najważniejszych pozycji kosztowych w firmowym budżecie, a dla wielu zarządców nieruchomości oznacza to nic innego jak problemy z service charge’m.

Dlatego wszyscy, którym umowa na zakup energii kończy się w tym roku, zastanawiają się co czeka nas w 2022 roku i kolejnych latach? Jak wojna na Ukrainie wpłynie na ceny energii? Kiedy najlepiej kontraktować?

Niestety nie posiadamy szklanej kuli, by przewidzieć zmiany cen i jedyne co możemy w tej sytuacji zrobić to oprzeć się na faktach i próbować „połączyć kropki”.

Po analizie powyższych wiele wskazuje na to, że w Polsce będzie jeszcze drożej (sic!), dlatego z zakupem energii nie warto czekać do końca roku. Już teraz warto pochylić się nad tym tematem i ułożyć strategię działania, w szczególności kierując swoje oczy na zieloną energię, ale nie tą kolorowaną, a tą pochodzącą z faktycznego źródła OZE.

Dlaczego?

Jeśli ktoś śledził w ubiegłym roku zmiany na rynku cen energii, pewnie pamięta grafikę pokazującą, że pomimo wzrostów cen energii, w Polsce mamy najniższą cenę w Europie.


Źródło: Hurtowe ceny prądu w Europie Foto: Jacek Frączyk / Business Insider Polska

Jedną ze podstawowych i najważniejszych rzeczy mających wpływ na cenę energii jest cena surowca, z którego energię wytwarzamy. W Polsce będzie to oczywiście w przeważającej ilości: węgiel i częściowo gaz. 

Obecnie ceny węgla energetycznego i koksowego są na rekordowych poziomach i to między innymi jeden z powodów rosnących cen energii. W ciągu ostatniego miesiąca węgiel w portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) podrożał o 128,8 proc.

Pamiętajmy, że ceny po jakich spółki energetyczne kupują węgiel od spółek węglowych, są następstwem bezpośrednich umów terminowych pomiędzy tymi podmiotami. Co ciekawe, umowy te zawarte były przed obecnymi wzrostami cen węgla i dlatego nie odzwierciedlają zmian cen surowca, które obserwujemy w ostatnich miesiącach na międzynarodowych rynkach.

Co jednak będzie, kiedy te kontrakty wygasną? Oczywiście spółki energetyczne będą zmuszone zawrzeć nowe, rzecz jasna – na nowych (obecnych, dużo wyższych) warunkach.

To teraz kluczowa informacja: co zrobilibyście, gdybyście się dowiedzieli, że te kontrakty kończą się w tym roku? Takie właśnie informacje ustaliliśmy w toku naszego badania i dodatkowo potwierdziliśmy to w nieoficjalnych rozmowach z przedstawicielami sektora energetycznego.  Okazuje się, że wiele z kontraktów spółek energetycznych na węgiel kończy się w tym roku. Jaki to będzie miało wpływ na ceny energii? Wystarczy wyobrazić sobie, że cena energii wyrówna się z tą w Europie, aż strach pomyśleć…

Dlatego, warto już dziś przygotować się na te zmiany, spotkać się z zaufaną firmą lub specjalistą i ustalić strategię działania w tym obszarze. Obecnie ceny energii na TGE są dość stabilne a warto pamiętać, że przy gwałtownych wzrostach będzie coraz trudniej podjąć decyzję. W tym miejscu zachęcamy do przeczytania jednego z naszych poprzednich artykułów: Co łączy kontraktowanie energii, mózg i błędy poznawcze? Czyli o tym jak mózg nas oszukuje i co możemy z tym zrobić?

Zapraszamy również do kontaktu w celu zapoznania się z ofertą na zieloną energię z naszych zakontraktowanych źródeł. W zielonej energii jest przyszłość!

Zespół Plus Energia

Logo plusenergia

Adres spółki

Plus Energia sp. z o.o.
Grochowska 312,
03-839 Warszawa

Rzetelna firma

Dane kontaktowe

Kontakt w godzinach 8:00 - 16:30

© 2021 Plus Energia, poznaj naszą politykę prywatności.