Plus Energia - sprzedaż i dystrybucja energii

Zielona energia w innowacyjnym modelu EaaS cz.2

W naszej poprzedniej publikacji po krótce przedstawiliśmy Państwu czym jest Energy as a Service, jako przykład usługi proponowanej przez naszą firmę oraz dającej możliwość zmniejszenia, lub nie ponoszenia bezpośrednich kosztów zielonej rewolucji.

Nasza usługa to efekt pracy naszych ekspertów, bazującej nie tylko na wiedzy eksperckiej, ale przede wszystkim wieloletniej współpracy z naszymi klientami.

Energy as a Service to połączenie kilku usług w jedno, końcowe rozwiązanie. Jedną z nich jest PPA – Power Purchase Agreement. W Plus Energia naszym klientom oferujemy 3 modele zakupu energii w formule Corporate PPA (czy cPPA).

Istnieje możliwość zastosowania 3 modeli cPPA:

PPA OPARTY NA FIZYCZNEJ DOSTAWIE ENERGII

 W tym modelu zawierana jest umowa pomiędzy odbiorcą i wytwórcą. W większości przypadków odbiorca nie ma możliwości ani zdolności do zarządzania odbiorem energii oraz wykonywania usług bilansowania, dlatego wykonamy wszystko to za klientów.

FINANSOWY PPA

Ten rodzaj kontraktu nie wymaga faktycznych połączeń pomiędzy klientem (odbiorcą) a wytwórcą energii. Jako firma odpowiadamy za model zarządzania, zarówno w zakresie rozliczeń według ustalonych stawek z wytwórcą energii, jak i w rozliczeniu po rynkowych stawkach odbiorcy tej energii.

LINIA BEZPOŚREDNIA

Jest najprostszą formą tzw. fizycznego PPA , gdzie wytwórca i odbiorca wykorzystują prywatną linię bezpośrednią, łączącą instalację wytwórcy z przedsiębiorstwem odbiorcy, nie angażując w to operatora sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej.

Dzięki tym i wielu innym rozwiązaniom, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom nie tylko oszczędności, ale i bezpieczeństwo. Plus Energia to stabilny partner biznesowy, który dba o to, aby nasi klienci świadomie i optymalnie podejmowali decyzje w zakresie zielonej rewolucji.

Plus Energia oferuje możliwość wybudowania własnego źródła energii oraz generowania oszczędności w ramach stałych opłat miesięcznych. Takie rozwiązanie zapewni naszym klientom nie tylko zieloną energią, ale i ochronę przed ewentualnymi podwyżkami cen energii elektrycznej na rynku.

Jak zacząć?

Każdy udany biznes, ma swój początek w rozmowie. Spotkanie jest niezbędne w celu określenia realnych potrzeb i możliwości, a kolejnym krokiem jest wizja lokalna, po której ustalamy kluczowe parametry, takie jak: oczekiwany okres zwrotu oraz możliwa cena sprzedaży energii.

Zapraszamy do współpracy już dzisiaj!

Zielona energia w innowacyjnym modelu EaaS

Na polskim rynku energii od kilku lat obserwujemy ciągły wzrost cen.

Rozwój technologiczny i zwiększony nacisk na zrównoważony rozwój jest powodem powstawania nowych modeli biznesowych, również w szeroko rozumianej energetyce. 

Dotychczas klienci mogli kupować energię negocjując standardową formę kontraktu, która z czasem ewaluowała w ciekawe rozwiązania, jak:

 • zakup transz
 • rozliczenie po rynku spotowym

Następnie nieśmiało zaczęły pojawiać się rozwiązania oparte o model PPA – power purchase agreement, czyli kontrakty na zakup energii elektrycznej (100% zielonej w bezpośredniej relacji z wytwórcą). Niemniej, rozwój technologii wytwórczych oraz rosnące koszty dystrybucji zmuszają klientów do szukania oszczędności, z wykorzystaniem budowy własnych źródeł.

Energy as a Service to przykład usługi, która przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej, określana jest jako najbardziej innowacyjna. Dlaczego?

W tym modelu klient nie inwestuje własnych środków, a korzysta z dobrodziejstwa instalacji w 100% tzn. zachowuje autokonsumpcje dla dystrybucji i w zależności od formy rozliczenia – również dla energii czynnej.

Czy to się opłaca? Zobaczmy na konkretnym przykładzie, który zrealizowaliśmy.

Moc instalacji / zużycie roczneWydatki roczne na energię z uwzględnieniem dystrybucji (koszt energii czynnej 1050 zł)Wydatki roczne na energię z uwzględnieniem dystrybucji (koszt energii 793 zł)
300 kW / 450MWh530 675 zł445 534 zł

Plus Energia oferuje możliwość wybudowania własnego źródła energii oraz generowania oszczędności w ramach stałych opłat miesięcznych. Takie rozwiązanie zapewni naszym klientom nie tylko zieloną energią, ale i ochronę przed ewentualnymi podwyżkami cen energii elektrycznej na rynku.

Dzięki Energy-as-a-service klienci mogą również przekierować zasoby CAPEX do krytycznych obszarów działalności i zrealizować potencjalne natychmiastowe przepływy pieniężne i pozabilansowe traktowanie transakcji.

Co jeszcze determinuje atrakcyjność oferty?

Energy as a Service to innowacyjny model biznesowy, w którym firma dostarcza nie tylko energię elektryczną, ale także usługi powiązane: od doradztwa po instalację systemu, od oprogramowania monitorującego po oprogramowanie do kontroli zużycia. Dla tego modelu, instalacja jest narzędziem do wywiązania się z kontraktu – w przypadku wyboru mało znanego dostawcy i problemów z instalacją, w konsekwencji zmuszeni bylibyśmy do zakupu brakującej energii z giełdy…po 1050 zł / MWh albo i więcej. Stąd, cały proces jest przez nas nadzorowany i to my odpowiadamy za jakość poczynionych wyborów.

Jak zacząć?

Każdy udany biznes, ma swój początek w rozmowie. Spotkanie jest niezbędne w celu określenia realnych potrzeb i możliwości, a kolejnym krokiem jest wizja lokalna. Po niej siadamy do stołu, ustalając kluczowe parametry takie jak: oczekiwany okres zwrotu i cena sprzedaży energii.

Dodatkowo – Plus Energia jako koncesjonowany sprzedawca również zapewnia bilansowanie i dostępność energii niezbędnej do pokrycia zużycia, w okresach kiedy PV nie generuje energii. Zapraszamy do współpracy już dzisiaj!

Zielona transformacja. Gwarancje pochodzenia vs. PPA/cPPA

Ślad węglowy, ESG, certyfikacja, zrównoważony rozwój to pojęcia, które na dobre zagościły nie tylko w języku branży nieruchomości komercyjnych, ale weszły też w fazę realizacji niemal w każdej dużej inwestycji i każdej branży.

Pociąg z napisem zielona transformacja odjechał zabierając ze sobą największych graczy z branży. Biurowce, magazyny, centra handlowe, hotele a nawet mieszkania, wszyscy mają swoich liderów zmian w tym obszarze, a powstały trend wydaje się być stałym i nieodwracalnym kierunkiem działań. Zieloność budynku to coraz częściej również kryterium wyboru jakim kierują się kupujący nieruchomości inwestorzy, wybierający lokal najemcy, czy podejmujący decyzje zakupowe klienci.

Tym cyklem artykułów przybliżymy temat zielonej transformacji od strony energetycznej oraz pokażemy najważniejsze obszary do zmiany w tym kontekście.

Zielona energia – przybliżenie różnic między zieloną energią, a kolorowaniem czarnej energii na zielono

Wielu najemców chwali się tym, że korzysta w 100% z zielonej energii. Czy to możliwe, skoro nie mają u siebie odnawialnych źródeł energii? A może to zwykły greenwashing?

Na rynku wykształciły się dwa podstawowe mechanizmy dostarczania zielonej energii do obiektu (pomijając oczywiście własne źródło wytwórcze). Jednym z nich są tak zwane gwarancje pochodzenia, czyli dokument pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Drugim są umowy zawierane z konkretnym producentem energii odnawialnej (tak zwane PPA lub cPPA).

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii są dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, który je zakupi, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej pochodzi z OZE. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancje pochodzenia na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.).

Gwarancja pochodzenia:

 • wydawana jest w postaci elektronicznej i przekazywana bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodzenia;
 • jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii objętej wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia – po upływie tego okresu gwarancja pochodzenia wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia;
 • jest oznaczona indywidualnym numerem, zawiera zakres danych tożsamy z danymi wskazanymi we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia oraz określa datę jej ważności;
 • wydawana jest za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 MWh;
 • traci ważność po uprzednim jej umorzeniu i uzyskaniu potwierdzenia takiego umorzenia w celu poinformowania odbiorcy końcowego o pochodzeniu energii elektrycznej, dla której wydano gwarancję pochodzenia;
 • cena gwarancji i ich dostępność zależy od notowań na rynku TGE.

No dobrze, ale czym na prawdę jest gwarancja pochodzenia? To tak jakby mieć certyfikat szczepienia covidowego, ale nigdy nie zrobić tego szczepienia…

Alternatywny sposób na wykazanie zakupu zielonej energii to zakup energii elektrycznej bezpośrednio od jej wytwórcy, czyli tzw. corporate Power Purchase Agreement (cPPA). Wariant ten można realizować bezpośrednio z producentem, ale również poprzez spółkę obrotu (jak Plus Energia). Wytwórca energii z OZE sprzedaje energię tejże spółce obrotu, która następnie odsprzeda tę energię odbiorcy. Z punktu widzenia odbiorcy takie rozwiązanie jest wygodne, ponieważ nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa i energetyki, a dodatkowo zapewnia bilansowanie energii, które jest krytyczne z perspektywy tego jak i ile energii zużywamy, a ile energii faktycznie produkuje źródło.

Najważniejsze elementy tego mechanizmu to:

 • Stała cena niezależna od TGE;
 • Możliwość uzyskania niższej ceny (nawet 20% i więcej);
 • Dodatkowy certyfikat potwierdzający jej pochodzenie.

A jak jest z tym praktycznym znaczeniem cPPA (PPA)? Zakup energii w tej formule to możliwość wykazania, że energia wpuszczana do systemu energetycznego, na potrzeby realizacji naszego kontraktu jest zielona – bo pochodzi z przypisanego nam źródła.

Niuansów na rynku energetycznym jest mnóstwo, a różnica pomiędzy zieloną energią a pokolorowaną energią jest jednym z przykładów. Liczymy, że tym artykułem przyczynimy się do lepszego zrozumienia rynku a w konsekwencji, ułatwimy naszym klientom możliwość wypełnienia kryteriów zapisanych m.in. w ESG.

Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z ofertą na zieloną energię z naszych zakontraktowanych źródeł. W zielonej energii jest przyszłość!

Zespół Plus Energia

Wygasające kontrakty na węgiel – będzie drogo!

Wiele osób, prowadzących biznes, gdyby miało użyć szklanej kuli do podejrzenia jednej rzeczy, wybrałoby – prognozy cen energii na najbliższe lata.

Dla nieruchomości komercyjnych i przemysłu podwyżka cen energii jaką oglądaliśmy pod koniec ubiegłego roku to wzrost kosztów o kilkadziesiąt procent. Cena energii powoli staje się jedną z najważniejszych pozycji kosztowych w firmowym budżecie, a dla wielu zarządców nieruchomości oznacza to nic innego jak problemy z service charge’m.

Dlatego wszyscy, którym umowa na zakup energii kończy się w tym roku, zastanawiają się co czeka nas w 2022 roku i kolejnych latach? Jak wojna na Ukrainie wpłynie na ceny energii? Kiedy najlepiej kontraktować?

Niestety nie posiadamy szklanej kuli, by przewidzieć zmiany cen i jedyne co możemy w tej sytuacji zrobić to oprzeć się na faktach i próbować „połączyć kropki”.

Po analizie powyższych wiele wskazuje na to, że w Polsce będzie jeszcze drożej (sic!), dlatego z zakupem energii nie warto czekać do końca roku. Już teraz warto pochylić się nad tym tematem i ułożyć strategię działania, w szczególności kierując swoje oczy na zieloną energię, ale nie tą kolorowaną, a tą pochodzącą z faktycznego źródła OZE.

Dlaczego?

Jeśli ktoś śledził w ubiegłym roku zmiany na rynku cen energii, pewnie pamięta grafikę pokazującą, że pomimo wzrostów cen energii, w Polsce mamy najniższą cenę w Europie.


Źródło: Hurtowe ceny prądu w Europie Foto: Jacek Frączyk / Business Insider Polska

Jedną ze podstawowych i najważniejszych rzeczy mających wpływ na cenę energii jest cena surowca, z którego energię wytwarzamy. W Polsce będzie to oczywiście w przeważającej ilości: węgiel i częściowo gaz. 

Obecnie ceny węgla energetycznego i koksowego są na rekordowych poziomach i to między innymi jeden z powodów rosnących cen energii. W ciągu ostatniego miesiąca węgiel w portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) podrożał o 128,8 proc.

Pamiętajmy, że ceny po jakich spółki energetyczne kupują węgiel od spółek węglowych, są następstwem bezpośrednich umów terminowych pomiędzy tymi podmiotami. Co ciekawe, umowy te zawarte były przed obecnymi wzrostami cen węgla i dlatego nie odzwierciedlają zmian cen surowca, które obserwujemy w ostatnich miesiącach na międzynarodowych rynkach.

Co jednak będzie, kiedy te kontrakty wygasną? Oczywiście spółki energetyczne będą zmuszone zawrzeć nowe, rzecz jasna – na nowych (obecnych, dużo wyższych) warunkach.

To teraz kluczowa informacja: co zrobilibyście, gdybyście się dowiedzieli, że te kontrakty kończą się w tym roku? Takie właśnie informacje ustaliliśmy w toku naszego badania i dodatkowo potwierdziliśmy to w nieoficjalnych rozmowach z przedstawicielami sektora energetycznego.  Okazuje się, że wiele z kontraktów spółek energetycznych na węgiel kończy się w tym roku. Jaki to będzie miało wpływ na ceny energii? Wystarczy wyobrazić sobie, że cena energii wyrówna się z tą w Europie, aż strach pomyśleć…

Dlatego, warto już dziś przygotować się na te zmiany, spotkać się z zaufaną firmą lub specjalistą i ustalić strategię działania w tym obszarze. Obecnie ceny energii na TGE są dość stabilne a warto pamiętać, że przy gwałtownych wzrostach będzie coraz trudniej podjąć decyzję. W tym miejscu zachęcamy do przeczytania jednego z naszych poprzednich artykułów: Co łączy kontraktowanie energii, mózg i błędy poznawcze? Czyli o tym jak mózg nas oszukuje i co możemy z tym zrobić?

Zapraszamy również do kontaktu w celu zapoznania się z ofertą na zieloną energię z naszych zakontraktowanych źródeł. W zielonej energii jest przyszłość!

Zespół Plus Energia

Firmowe plany noworoczne. Idzie nowe – idzie „lepsze”? 

Witajcie w nowym 2022 roku! Wszyscy wiemy, że wraz z nadejściem nowego roku, każdy z nas, zarówno na płaszczyźnie prywatnej jak i zawodowej, planuje jakieś zmiany, innowacje i stawia sobie nowe cele. Plus Energia również nie spoczywa na laurach. Obecna sytuacja sprawia, że przytoczone w tytule powiedzenie „idzie nowe – idzie lepsze” nie do końca odzwierciedla sytuację i zmiany na rynku energetycznym. Plus Energia nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, które pomogą naszym klientom złagodzić skutki obecnej sytuacji i szykujących się zmian, w konsekwencji wdrożenia “Fit for 55”. 

Główny cel, jaki postawiliśmy sobie na 2022 rok, to kontynuowanie działań na rzecz zwiększenia świadomości, dotyczącej skutków wdrożenia pakietu klimatycznego w Europie i edukacja nt. rozwiązań, które przyczynią się do neutralizacji postępującej dekarbonizacji. Mamy nadzieję, że w 2022 roku będziemy w stanie rozwiązać wiele problemów związanych z efektywnym zakupem energii oraz jej optymalnym zużyciem.  

Buckminster Fulle,  amerykańskikonstruktor, architekt, kartograf i filozof, powiedział kiedyś coś, co bardzo pasuje do dzisiejszych czasów:    

„Nigdy nie zmieniasz rzeczy, walcząc z istniejącą rzeczywistością. Aby coś zmienić, zbuduj nowy model, który sprawi, że ​​istniejący model stanie się przestarzały” 

Jak bardzo wydaje się to prawdziwe w kontekście sytuacji jaką na rynku energii elektrycznej z niepokojem obserwujemy. Nasz kraj oparty jest na produkcji energii elektrycznej z węgla, a presja na emisję CO2 nie maleje. Wzrosty cen są pewne i staną się naszą codziennością. Walka z tym byłaby „walką z wiatrakami”. Jednak, jako Plus Energia, możemy pokazać, że da się inaczej – świata nie zmienimy, ale pokażemy nową drogę do lepszej przyszłości. W związku z tym planujemy w 2022 roku postawić na kontraktowanie, w jak największej ilości, energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, w imię hasła „Zielona transformacja z Plusem”, którego jesteśmy autorem.  

Nasi klienci będą mogli liczyć na pełne wsparcie w kwestiach reorganizacji dotychczasowego ładu energetycznego panującego w ich obiektach. Będziemy szukać nowych pomysłów i rozwiązań pomagających ograniczyć zużycie energii. Jednym z kroków na tej drodze są audyty energetyczne, których jesteśmy wykonawcą, a które pozwalają na wygenerowanie oszczędności poprzez wprowadzenie indywidualnych i dedykowanych dla klienta zmian.  

Mamy również na celu szukać rozwiązań dla klientów, kompensujących drastyczny wzrost cen energii. 

„Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”  

Albert Einstein wyprzedził czasy mówiąc te słowa, czy może jego słowa są po prostu ponadczasowe? Myśląc cały czas nurtem „może się zmieni?”, „może ceny spadną?”, „może będzie lepiej?” robimy podstawowe błędy, w tym czekamy na kontraktowanie energii na kolejne lata do ostatniej chwili, po to żeby kupić ją na końcu nawet kilka razy drożej. Musimy pamiętać o tym, że: 

„Świat, jaki stworzyliśmy, jest procesem naszego myślenia. I nie można go zmienić bez zmiany naszego myślenia”

– Albert Einstein 

Jeśli chcemy, żeby coś się zmieniło – sami musimy się zmienić, a dokładnie sposób w jaki myślimy i w jaki działamy.  

Team Plus Energii w 2022 roku stawia na: 

 • Świadomość 
 • Zmianę 
 • Kreatywność 
 • I odpowiedzialność  

Dzięki tym cechom jesteśmy w stanie sprostać dzisiejszym czasom, niwelować skutki obecnych, rynkowych anomalii oraz pomóc naszym Klientom w przebrnięciu przez nadchodzący czas, dedykując dla nich spersonalizowane rozwiązania.  

„Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w świecie”  

– Gandhi 

Co łączy kontraktowanie energii, mózg i błędy poznawcze? Czyli o tym jak mózg nas oszukuje i co możemy z tym zrobić.

Cena energii systematycznie rosła przez cały rok i wiele prognoz wskazywało na to, że sytuacja się nie zmieni, a kolejne wzrosty są nieuniknione. Mimo tego wiele osób zwlekało z zakupem energii na kolejny rok, czekając na… spadki cen. Nawet pomimo sytuacji rynkowej, prognoz i zachęt doradców (doradcy to pewnie osobny temat, bo na pewno byli i tacy, którzy doradzali czekanie – tylko czy faktycznie można ich określić mianem doradców) czekali do ostatniego momentu. W efekcie kontraktowali energię po cenie 900zł/MWh lub więcej, kiedy na początku roku można było ją kupić po cenie około 400zł/MWh. 

Czytaj dalej

Wstrzymał się z zakupem energii… przeżył załamanie.

Mniej więcej podobne nagłówki zaczynają przebijać się w prasie. Wielu naszych obecnych i potencjalnych klientów wstrzymywało się z zakupem energii, a kiedy wracali na przełomie września i października, przecierali oczy ze zdumienia. Wielu z nich, na moment pisania niniejszego artykułu, wciąż jeszcze tego zakupu nie zrealizowało!

Czytaj dalej

3 najważniejsze rzeczy, o których należy pamiętać zmieniając sprzedawcę energii elektrycznej.

Wobec dynamicznie rosnących cen energii oraz zmieniającej się sytuacji postpandemicznej, coraz więcej menadżerów przygląda się uważniej tematowi energii w obiekcie, poszukując oszczędności i optymalizacji.  

Jedną z najprostszych i jak najbardziej zasadnych decyzji wydaje się szukanie najlepszej możliwej oferty na sprzedaż i związana z tym ewentualna zmiana dostawcy. Każdy przedsiębiorca od 2007 roku ma prawo swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, co daje Ci możliwość obniżenia rachunków za prąd w firmie nawet o 30% w skali roku.

Czytaj dalej

Logo plusenergia

Adres do korespondencji

Plus Energia sp. z o.o.
Grzybowska 5a,
00-132 Warszawa

Dane kontaktowe

Kontakt w godzinach 8:00 - 16:30

© 2021 Plus Energia, poznaj naszą politykę prywatności.