Plus Energia - sprzedaż i dystrybucja energii

Działania wspierające ograniczenie zużycie energii w obiektach komercyjnych.

Czy wiesz jak zużywasz energię w swoim obiekcie i co generuje największe zużycie? Jeśli nie i nie wiesz jak możesz zoptymalizować zużycie energii elektrycznej w swoim obiekcie, proponujemy kilka wartościowych rozwiązań, którymi są:

Audyt energetyczny

Ma na celu analizę zużycia energii w ciągu trzech ostatnich lat  Pozwoli wykazać , które obszary w budynku są najbardziej energochłonne. Ponadto, dzięki wykryciu nieprawidłowości będzie można ograniczać zużycie energii w poszczególnych strefach. Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny? Przytoczę kilka przykładów, które wyniknęły po przeprowadzeniu audytów:

Dla przykładu: w jednej z warszawskich galerii w wyniku audytu stwierdzono, iż lokalne sterowniki centrali wentylacyjnych w okresie zimowym generowały… zapotrzebowanie na chłodzenie.

A tu kolejny: poszczególne obiegi chłodnicze były włączone przy temperaturach przewyższających ustalone  kryterium 12 stopni. Podobnych  nieprawidłowości stwierdzono jeszcze 5, a efektem były zupełnie niepotrzebne , wysokie koszty.

Jakie obszary obejmuje efektywny audyt energetyczny:

 • Pomiary parametrów instalacji HVAC ( ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja),
 • Przeglądy i odbiory systemów automatyki/BMS,
 • Pomiary w ramach systemów certyfikacji LEED,
 • BREEAM,
 • Badania jakości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego,
 • Badania mikrobiologiczne powietrza,
 • Analizy termograficzne,
 • Analizy akustyczne.

W ramach audytów można wykonać:

 1. Audyt fizyczny
 2. Audyt papierowy

Audyt fizyczny pozwala nam na przeprowadzenie szczegółowej analizy zużycia i przepływów energii w danej firmie, obejmującej wszystkie elementy jej działalności oraz identyfikacje obszarów, w której występują największe straty, aby finalnie otrzymać propozycje działań mających na celu poprawę sytuacji. Polega na wizytach lokalnych trwających od 1 dnia do kilku tygodni, w zależności od wielkości i infrastruktury budynku, po których przeprowadzona zostaje ww. analiza i przedstawienie wyników w formie pisemnej.

Obszary, które w budynkach komercyjnych generują największe zużycie energii to:

 1. Ogrzewanie

Nowe budynki są wyraźnie lepiej zaizolowane niż te powstałe dużo wcześniej, jednak zużycie                       energii na potrzeby ogrzewania nadal jest wysokie. Ponieważ mamy duże ilości powietrza          wentylacyjnego, należy umiejętnie sterować wydatkami powietrza podgrzewanego zimą.  Obniżenie temperatury nawet o 1 stopień przyniesie wymierne korzyści. Jest bardzo dużo  obiektów, w których temperaturę można obniżyć o 2 stopnie i jest to nieodczuwalne,  z punktu widzenia komfortu użytkowników obiektu.  Na przykładzie jednej z Galerii Handlowych współpracującej z Plus Energią – oszczędności w skali roku, po obniżeniu temperatury ogrzewania w sezonie grzewczym o 1,5 stopnie, przekroczyły 10 % w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku przy porównywalnych warunkach zewnętrznych.

 • Systemy wentylacyjne i systemy chłodzące

Często są jednym z najbardziej energochłonnych urządzeń w budynkach. Głównym czynnikiem wpływającym na brak efektywności energetycznej układu wentylacji jest niewłaściwy dobór nastaw temperatury zadanej oraz niewłaściwa polityka cieplna układów grzewczych. Jak wygenerować oszczędność? Odpowiedzią jest chociażby Freecooling. Dla okresu letniego należy przewidzieć specjalny tryb przewietrzania nocnego zintegrowany z systemem prognozy pogody. Współcześnie realizacja takiej koncepcji nie stanowi problemu, przynosząc wymierne korzyści w zakresie ograniczenia zużycia energii chłodniczej z systemów chłodzących. W godzinach poranno-nocnych należy przewidzieć przewietrzanie budynku w celu obniżenia temperatury pomieszczeń, przygotowując niejako układ do wysokiego zapotrzebowania na chłód podczas upalnego dnia. Osiąga się wyprzedzający efekt minimalnym kosztem. Można również ograniczyć działanie systemów wentylacyjnych poprzez krótkoterminowe wyłączenia w czasie, gdy budynek nie funkcjonuje, na bieżąco regulować harmonogram i tryb pracy wg. indywidualnych potrzeb a nie ustawień standardowych (np. ograniczyć prędkość urządzeń wentylacyjnych).

Powyższe działania, u jednego z naszych klientów, pozwolą na oszczędność w skali roku na poziomie 128 200 kWh, co daję 11% mniej w tym okresie.

Jeśli chodzi o systemy chłodzące oszczędności można uzyskać optymalizując ustawienia owych systemów. Zastosowanie będą miały tu np. zbiorcze ciepłomierze, na poszczególnych obiegach chłodniczych, które umożliwią: diagnostykę liczników chłodu w obszarach rozliczeniowych oraz analizę realnego zapotrzebowania na chłód w okresie zimowym i przejściowym.

 • Oświetlenie

Kilka pomysłów na ograniczenie zużycia energii elektrycznej:

– wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie w ultra wydajnej technologii LED – oprawy diodowe,

– wyposażenie w czujniki ruchu, co zniweluje zużycie i wyeliminuje zbędne oświetlenie w trybie bezpośredniego zasilania opraw (zastosowanie dedykowane głównie do biur i części wspólnych tj. np. klatki schodowe),

– modernizacja systemu BMS, zindywidualizowana do potrzeb klienta.

Kwestią do zastanowienia się może być inwestycja w stabilizatory napięcia, których celem jest automatyczne stabilizowanie napięcia zgodnie z ustawionym napięciem nominalnym.

 • Ciepła woda użytkowa

Tu skutecznymi sposobami na obniżenie zużycia energii może być: zastosowanie nisko przepływowej armatury lub zastosowanie jednej z metod odzysków ciepła (to rozwiązanie należy jednak przeanalizować pod kątem opłacalności inwestycji).

Audyt papierowy

Państwa doradca energetyczny może przeprowadzić również audyt papierowy, a wymagane są do niego przede wszystkim faktury za energię. Na podstawie udostępnionych dokumentów można przeprowadzić analizę kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Po co i dlaczego?

Najczęściej spotykanym błędem po stronie zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej są nieodpowiednio dobrane taryfy przesyłowe. Na podstawie otrzymanych danych można dobrać najbardziej odpowiednią taryfę, adekwatną do profilu zużycia energii przez przedsiębiorstwo. Dzięki temu nie tylko można oszczędzać płacąc mniej za stawki przesyłowe, ale również można uzyskać niższe ceny przy negocjacjach ze sprzedawcami energii.​

Kolejny bardzo częsty przypadek to niewłaściwie dobrana moc umowna. Zbyt wysoka – wówczas płacimy za coś czego nie wykorzystujemy lub za niska – wówczas płacimy kary za ponad umowny pobór mocy. Warto dodać, że w przypadku źle dobranej mocy umownej kary często przewyższają stałą opłatę jaką ponosimy za moc.​

Kompensacja mocy biernej wiąże się z zastosowaniem urządzeń, które zmniejszą jej emitowanie (tj. dławiki). W momencie kiedy przekroczymy współczynnik tolerowany przez określonego dystrybutora, zostaną nam naliczone opłaty za ponad umowny pobór energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej.

Bardzo często zdarza się , iż nikt nie przykłada wagi do tych wartości. W myśl zasady – ”są takie zapisy w umowie z dostawcą energii , zatem są zapewne adekwatne do konkretnego budynku”. Nic bardziej mylnego!!!

Odpowiednia analiza dotychczasowych warunków oraz dostosowanie tychże do konkretnego obiektu pozwala zaoszczędzić nawet do 40% dotychczasowych wydatków na energię, choć często nawet oszczędność na poziomie 5% generuje znaczące pieniądze w skali roku. Najlepszym przykładem jest jeden z naszych Partnerów , który na oszczędnościach związanych z samą mocą bierną ograniczył koszty właśnie o wyżej wskazaną wartość.

Jak sami Państwo widzicie, rozwiązań dotyczących zniwelowania zużycia energii jest bardzo wiele i właściwie wystarczy tylko po nie sięgnąć 🙂 . Wiedza przez nas przekazana to wciąż tylko „pigułka wiedzy”, dlatego tradycyjnie zapraszamy do śledzenia naszego profilu na LinkedIn i bezpośredniego kontaktu z nami, w celu omówienia możliwości związanych z audytem na Państwa przestrzeni.

Logo plusenergia

Adres spółki

Plus Energia sp. z o.o.
Grochowska 312,
03-839 Warszawa

Rzetelna firma

Dane kontaktowe

Kontakt w godzinach 8:00 - 16:30

© 2021 Plus Energia, poznaj naszą politykę prywatności.