Plus Energia - sprzedaż i dystrybucja energii

OFERTA

Sprzedaż energii elektrycznej

Zakup lub dzierżawa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej

Optymalizacja kosztów dostaw energii

Kompleksowa analiza umów i taryf, czyli warunków dostaw i rozliczeń za energię elektryczną. Korzystając z naszego doświadczenia szczegółowo analizujemy umowy i wskazujemy zapisy, które mogą być niekorzystne dla naszych klientów. Poprzez analizę historycznych danych na temat zużycia energii wskazujemy rozwiązania, które w znacznym stopniu mogą mieć wpływ na obniżenie kosztów dystrybucji energii, często bez konieczności zmiany sprzedawcy.

Outsourcing elektroenergetyczny

Oferujemy pełny outsourcing energetyczny w zakresie obsługi infrastruktury elektroenergetycznej, systemów pomiarowych oraz modernizacji i rozbudowy instalacji elektrycznej. Plus Energia oferuje kompletne rozliczenie najemców za zużycie mediów takich jak energia, woda, ciepło.

Kontrola zużycia energii i jej kosztów

Wdrożenie rozwiązań mających na celu bieżące monitorowanie i kontrolę wielkości zużycia oraz kosztów energii w poszczególnych obiektach klienta.

Doradztwo w zakresie paneli fotowoltaicznych

Plus Energia oferuje usług doradcze w zakresie paneli fotowoltaicznych. W swojej ofercie posiadamy kilka modeli współpracy. Oferujemy pełen outsourcing, finansowanie oraz prowadzenie projektu, włączając w to wybór wykonawcy instalacji. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu zielona@plusenergia.pl
Logo plusenergia

Adres do korespondencji

Plus Energia sp. z o.o.
skryt. poczt. nr 267
00-950 Warszawa 1

Dane kontaktowe

Kontakt w godzinach 8:00 - 16:30

© 2021 Plus Energia, poznaj naszą politykę prywatności.