Plus Energia - sprzedaż i dystrybucja energii

„Bycie eko” w biznesie, czyli o zrównoważonym rozwoju i odpowiedzialności społecznej. ESG – od trendu do obowiązku.

Dawniej ruchy w kierunku „bycia eko” były swojego rodzaju trendem, modą – obecnie są czymś, czego się od nas wymaga i co jest niezbędne do odpowiedzialnego zarządzania biznesem. Sposobem na zmianę kursu w kierunku bardziej odpowiedzialnego biznesu są standardy ESG. Przygotowanie danej organizacji do corocznego raportowania o ESG, w coraz większym stopniu świadczy o jej konkurencyjności oraz potencjale do funkcjonowania na rynku europejskim.

Czym jest ESG?

ESG jest niczym innym jak zbiorem zasad, jakimi powinien kierować się każdy odpowiedzialny przedsiębiorca, stawiający na zrównoważony rozwój swojego biznesu. Główną potrzebą wynikającą z założenia ESG jest zmniejszenie emisji CO2 i zanieczyszczenia środowiska przez wdrożenie odpowiednich rozwiązań, niwelujących zużycie surowców odpowiedzialnych za powyższe. Jednym z wielu celów jest zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii (zielona energia) po przystępnej cenie.

Raporty o ESG – nowe regulacje. Kto będzie musiał raportować, kiedy i w jaki sposób?

Aktualnie przepisy UE, dotyczące informacji niefinansowych, mają zastosowanie do dużych spółek zatrudniających ponad 500 pracowników oraz do wszystkich spółek notowanych na rynkach regulowanych. Wiemy już, że obowiązek raportowania kwestii związanych z ESG w sprawozdaniach rocznych będzie stopniowo rozszerzany i już wkrótce będzie dotyczył podmiotów zarówno publicznych jak i prywatnych.

Przyjęty harmonogram jest następujący:

1. Firmy mające powyżej 250 pracowników będą zobligowane do przygotowania raportu związanego z działaniami w kwestii ESG

– w roku 2024 , czyli za działania podjęte w 2023 roku.

2. Wszystkie duże spółki powyżej 250 pracowników spełniające 2 z 3 kryteriów tj.: więcej niż 250 pracowników, suma bilansowa przekraczająca 20 mln EUR, przychody powyżej 40 mln EUR

– w roku 2025 , czyli za działania podjęte w 2024.

3. Firmy zatrudniające powyżej 10 pracowników

– w roku 2026, czyli za działania podjęte w 2025.

Zatem już wkrótce obowiązek raportowania kwestii związanych z ESG będzie dotyczył zdecydowanej większości biznesu.

Według Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG), połowa polskich firm nie jest przygotowana do zmian jakie niesie dyrektywa unijna o ESG. Tymczasem brak wdrożonego ESG, może doprowadzić firmę do wypadnięcia z rynku.

Kluczowi inwestorzy oczekują aktywnej odpowiedzialności od firm, w które inwestują oraz są zdecydowanie bardziej przekonani do finansowania spółek z wysokimi wynikami ESG. Szacuje się, że do 2025 roku, jedna trzecia funduszy inwestycyjnych na świecie będzie podejmować decyzje inwestycyjne zgodnie z tym trendem.

Podobny trend odnajdziemy w instytucjach finansowych, które sukcesywnie zmieniają zasady przyznawania kredytów. Stale rośnie ilość banków, które wycofują się z finansowania nie ekologicznych projektów.

Jak ESG wpływa na rynek nieruchomości i kontraktację energii elektrycznej?

Jak wspominaliśmy wcześniej – jednym z czynników wpływających na wynik ESG jest zielona energia. Wielu najemców mających wdrożoną politykę ESG, na miejsce wynajmu szuka nieruchomości, która posiada certyfikaty dotyczące odnawialnych źródeł energii. Świadomi najemcy są w stanie zapłacić za „zielone” lokale więcej. Nieruchomości przystosowane do strategii zrównoważonego rozwoju stają się zdecydowanie bardziej konkurencyjne i sukcesywnie zwiększają wartość rynkową.

W ostatnim czasie Plus Energia pokusiła się o przeprowadzanie wewnętrznego badania na temat potrzeby zrównoważonego rozwoju i zieloności u czołowych najemców galerii handlowych. Na 63 badane rekordy, 15 z nich ma status nierozpoznany, co nie znaczy, że takich działań nie podejmują (dane nie są dostępne do ogólnej informacji). Pozostałe 48 firm prężnie działa, głównie – w ograniczaniu zużycia CO2 na swoich projektach. Wprowadzają linie eko-ubrań, działają w temacie recyklingu ubrań oraz odzieży używanej. Stawiają również na energię z odnawialnych źródeł, jak np. Inditex (jedna z większych firm, skupiająca pod sobą kilka dużych marek), która deklaruje, że dzięki swoim działaniom do 2040 roku będzie cieszyć się 0% emisyjnością. Kolejna duża spółka – LPP, mówi wprost, że tam, gdzie istnieje możliwość wyboru dostawcy (warunki najmu) spółka zawsze korzystać będzie ze źródeł odnawialnych.

No cóż… pozostaje nam uczyć się od najlepszych i myśleć o przyszłości naszych firm i obiektów już dziś, bo coś co dotychczas pozostawało modą, już wkrótce stanie się realnym wymogiem i będzie miało bezpośredni wpływ na funkcjonowanie i atrakcyjność naszych przestrzeni.  

Po więcej informacji zapraszamy oczywiście do bezpośredniego kontaktu z Plus Energią, w celu omówienia możliwości i uszycia rozwiązania na miarę Państwa potrzeb.

Logo plusenergia

Adres spółki

Plus Energia sp. z o.o.
Grochowska 312,
03-839 Warszawa

Rzetelna firma

Dane kontaktowe

Kontakt w godzinach 8:00 - 16:30

© 2021 Plus Energia, poznaj naszą politykę prywatności.