Plus Energia - sprzedaż i dystrybucja energii

Zielona transformacja. Gwarancje pochodzenia vs. PPA/cPPA

Ślad węglowy, ESG, certyfikacja, zrównoważony rozwój to pojęcia, które na dobre zagościły nie tylko w języku branży nieruchomości komercyjnych, ale weszły też w fazę realizacji niemal w każdej dużej inwestycji i każdej branży.

Pociąg z napisem zielona transformacja odjechał zabierając ze sobą największych graczy z branży. Biurowce, magazyny, centra handlowe, hotele a nawet mieszkania, wszyscy mają swoich liderów zmian w tym obszarze, a powstały trend wydaje się być stałym i nieodwracalnym kierunkiem działań. Zieloność budynku to coraz częściej również kryterium wyboru jakim kierują się kupujący nieruchomości inwestorzy, wybierający lokal najemcy, czy podejmujący decyzje zakupowe klienci.

Tym cyklem artykułów przybliżymy temat zielonej transformacji od strony energetycznej oraz pokażemy najważniejsze obszary do zmiany w tym kontekście.

Zielona energia – przybliżenie różnic między zieloną energią, a kolorowaniem czarnej energii na zielono

Wielu najemców chwali się tym, że korzysta w 100% z zielonej energii. Czy to możliwe, skoro nie mają u siebie odnawialnych źródeł energii? A może to zwykły greenwashing?

Na rynku wykształciły się dwa podstawowe mechanizmy dostarczania zielonej energii do obiektu (pomijając oczywiście własne źródło wytwórcze). Jednym z nich są tak zwane gwarancje pochodzenia, czyli dokument pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Drugim są umowy zawierane z konkretnym producentem energii odnawialnej (tak zwane PPA lub cPPA).

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii są dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, który je zakupi, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej pochodzi z OZE. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancje pochodzenia na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.).

Gwarancja pochodzenia:

  • wydawana jest w postaci elektronicznej i przekazywana bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodzenia;
  • jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii objętej wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia – po upływie tego okresu gwarancja pochodzenia wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia;
  • jest oznaczona indywidualnym numerem, zawiera zakres danych tożsamy z danymi wskazanymi we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia oraz określa datę jej ważności;
  • wydawana jest za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 MWh;
  • traci ważność po uprzednim jej umorzeniu i uzyskaniu potwierdzenia takiego umorzenia w celu poinformowania odbiorcy końcowego o pochodzeniu energii elektrycznej, dla której wydano gwarancję pochodzenia;
  • cena gwarancji i ich dostępność zależy od notowań na rynku TGE.

No dobrze, ale czym na prawdę jest gwarancja pochodzenia? To tak jakby mieć certyfikat szczepienia covidowego, ale nigdy nie zrobić tego szczepienia…

Alternatywny sposób na wykazanie zakupu zielonej energii to zakup energii elektrycznej bezpośrednio od jej wytwórcy, czyli tzw. corporate Power Purchase Agreement (cPPA). Wariant ten można realizować bezpośrednio z producentem, ale również poprzez spółkę obrotu (jak Plus Energia). Wytwórca energii z OZE sprzedaje energię tejże spółce obrotu, która następnie odsprzeda tę energię odbiorcy. Z punktu widzenia odbiorcy takie rozwiązanie jest wygodne, ponieważ nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa i energetyki, a dodatkowo zapewnia bilansowanie energii, które jest krytyczne z perspektywy tego jak i ile energii zużywamy, a ile energii faktycznie produkuje źródło.

Najważniejsze elementy tego mechanizmu to:

  • Stała cena niezależna od TGE;
  • Możliwość uzyskania niższej ceny (nawet 20% i więcej);
  • Dodatkowy certyfikat potwierdzający jej pochodzenie.

A jak jest z tym praktycznym znaczeniem cPPA (PPA)? Zakup energii w tej formule to możliwość wykazania, że energia wpuszczana do systemu energetycznego, na potrzeby realizacji naszego kontraktu jest zielona – bo pochodzi z przypisanego nam źródła.

Niuansów na rynku energetycznym jest mnóstwo, a różnica pomiędzy zieloną energią a pokolorowaną energią jest jednym z przykładów. Liczymy, że tym artykułem przyczynimy się do lepszego zrozumienia rynku a w konsekwencji, ułatwimy naszym klientom możliwość wypełnienia kryteriów zapisanych m.in. w ESG.

Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z ofertą na zieloną energię z naszych zakontraktowanych źródeł. W zielonej energii jest przyszłość!

Zespół Plus Energia

Logo plusenergia

Adres spółki

Plus Energia sp. z o.o.
Grochowska 312,
03-839 Warszawa

Rzetelna firma

Dane kontaktowe

Kontakt w godzinach 8:00 - 16:30

© 2021 Plus Energia, poznaj naszą politykę prywatności.