Plus Energia - sprzedaż i dystrybucja energii

Jak wygląda proces uzyskania białego certyfikatu?

Białe certyfikaty przyznaje się firmie, która zainwestuje środki w takie działania, które pozwolą w konsekwencji ograniczyć zużycie energii w obiekcie.

Podstawowym działaniem niezbędnym do uzyskania białego certyfikatu jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej. Pozwala on na przeanalizowanie zużycia, stanu technicznego urządzeń i instalacji oraz wskazuje przedsięwzięcia, które wpłyną pozytywnie na efektywność energetyczną obiektu – czyli na redukcję zużycia tak energii cieplnej, jak i elektrycznej.

Audyt wskaże wysokość energii możliwą do zoptymalizowania oraz opłacalność inwestycji. Wynik audytu to podstawowy załącznik do wniosku o wydanie białego certyfikatu.

W kolejnym kroku należy udać się na stronę Urzędu Regulacji Energetyki, gdzie znajdziemy wspomniany wcześniej wniosek. Po jego złożeniu URE musi w ciągu 45 dni zweryfikować poprawność merytoryczną przedstawionego audytu. Gdy inwestycja dobiegnie końca sporządza się i podobnie składa audyt powykonawczy, inwestor ma na to 45 dni od dnia przyjęcia inwestycji w środki trwałe. Na wydanie certyfikatu Prezes URE ma 60 dni od otrzymania wniosku podmiotu, który wygrał przetarg. Następnie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki publikuje się informację o wydanym świadectwie efektywności energetycznej oraz kartę audytu efektywności energetycznej przedsięwzięcia, które wygrało przetarg. Co ważne – prawa majątkowe do białego certyfikatu powstają dopiero po tym, jak Prezes URE poinformuje podmiot prowadzącego Rejestr Świadectw Efektywności Energetycznej na TGE S.A o wydanym świadectwie. Ma on na to 30 dni.

Sprzedaż certyfikatów odbywa się za pośrednictwem domu maklerskiego

Logo plusenergia

Adres spółki

Plus Energia sp. z o.o.
Grochowska 312,
03-839 Warszawa

Rzetelna firma

Dane kontaktowe

Kontakt w godzinach 8:00 - 16:30

© 2021 Plus Energia, poznaj naszą politykę prywatności.