Plus Energia - sprzedaż i dystrybucja energii

Wstrzymał się z zakupem energii… przeżył załamanie.

Mniej więcej podobne nagłówki zaczynają przebijać się w prasie. Wielu naszych obecnych i potencjalnych klientów wstrzymywało się z zakupem energii, a kiedy wracali na przełomie września i października, przecierali oczy ze zdumienia. Wielu z nich, na moment pisania niniejszego artykułu, wciąż jeszcze tego zakupu nie zrealizowało!

Zastanawialiśmy się ostatnio: dlaczego decyzje o zakupie energii były odwlekane? Cóż, odpowiedzi na to pytanie należy oczywiście szukać w psychologii i procesie podejmowania decyzji, który to wspomniana dziedzina nauki ma dość dobrze przeanalizowany.

My postaramy się spojrzeć na dzisiejszą sytuację w inny sposób. Chcemy podzielić się naszym podejściem do kontraktacji energii. Niewątpliwie sytuacja zrobiła się dynamiczna i wymaga pilnego działania. O ile jeszcze 2-3 tygodnie temu wydawało się, że doszło do pewnej stabilizacji, o tyle dzisiaj koszty Base 2022 wzrosły o ponad 150 zł! W tydzień!

Ceny energii na kolejne lata w 2021 r.

Gaz… a właściwie jego brak jako źródło problemów

Główną przyczyną powyższego jest sytuacja na rynku gazu. Istnieje bezpośrednia korelacja pomiędzy tym, jak dzisiaj kształtuje się rynek gazu i ceny, jakie osiągane są w notowaniach giełdowych, a tym jak wygląda sytuacja na rynku energii elektrycznej.

Ceny giełdowe gazu od stycznia do września 2021  Źródło: raport ACER

Poszukaliśmy zatem informacji na temat przyszłości rynku gazu i tego, jak jest on widziany okiem giełdy. Nie chcieliśmy bowiem całego naszego osądu postawić na gruncie analizy wydarzeń politycznych i sytuacji na styku Rosja – Europa (Nord Stream 2) oraz Rosja – Europa Wschodnia (kryzys na granicy z Białorusią).

Według danych zebranych przez analityków Acer, kontrakty terminowe na gaz i energię świadczą o presji cenowej w II kwartale przyszłego roku. Oznacza to, że cena w miarę jak ustępuje zima, powinna spadać, co może stanowić okazję do zakupów energii elektrycznej.

Powyżej prezentujemy wykres:
Kontrakty forward na zakup energii elektrycznej
Źródło: https://www.acer.europa.eu/
Powyżej prezentujemy wykres:
Kontrakty forward na zakup gazu
Źródło: https://www.acer.europa.eu/

Oczywiście, powyższe wykresy stworzone zostały na październik 2021. Dalsza eskalacja konfliktów, o których piszemy wyżej, może zakłócić powyższe przewidywania. Niemniej, pewne jest jedno, że zima przeminie, a wraz z nią spadnie zapotrzebowanie na gaz i w konsekwencji również, skorelowany z nim rynek energii powinien odczuć ulgę.

Pytanie tylko brzmi: jak to przełoży się na Polskę?

Niepewna przyszłość rynku energetycznego w Polsce

Odpowiedź na to pytanie, również nie była prosta i wymagała przeanalizowania wielu raportów finansowych, składanych przez spółki energetyczne, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Co do zasady, większość firm jest zgodna, że presja na emisje CO2 się utrzyma i wzrosty cen ich zakupu są niemal pewne. Różnice są w przewidywaniu górnych granic – od 80 euro / tonę do nawet 120(150) euro / tonę.

Niezależnie od poziomu, pewne jest to, że ich wzrost będzie przekładał się na nasze koszty wytworzenia energii. Polska gospodarka jest oparta na produkcji energii z węgla i jeszcze długo tak będzie, nie miejmy co do tego złudzeń. W związku z powyższym, wzrosty cen energii są pewne i tylko jakiś kataklizm mógłby ten trend odwrócić. Spójrzmy zatem oczami PGE (największego producenta energii w naszym kraju) i przeczytajmy co pisze o przyszłości rynku energii i cen:

Główne założenia cenowe tj. ceny energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2,  węgla kamiennego, gazu ziemnego oraz założenia dotyczące produkcji z większości instalacji Grupy pochodziły z opracowania przygotowanego przez niezależnego eksperta,  z uwzględnieniem szacunków własnych, na bazie aktualnej sytuacji rynkowej dla pierwszych 2 lat prognozy.

Prognozy cen energii elektrycznej zakładają spadek cen w 2022 roku w odniesieniu do cen z 2021 roku, skokowy wzrost cen w 2023 roku w odniesieniu do 2022 roku, spadek w 2024 roku w odniesieniu do 2023 roku, a następnie średnioroczny wzrost na poziomie 6% w latach  2025-2029.

Prognozy cen uprawnień do emisji CO2 zakładają skokowy wzrost w 2023 w odniesieniu  do 2022, średnioroczny spadek w latach 2024-2025 na poziomie 6,5% oraz średnioroczny wzrost w latach 2026-2029 na poziomie 12,7%. Dla 2030 roku przewiduje się niewielki spadek w odniesieniu do 2029, a w kolejnych latach stabilne wzrosty o ok. 4% rocznie do 2040 roku.

Prognozy cen węgla kamiennego zakładają skokowy wzrost w 2023 roku w odniesieniu do 2022 roku, a następnie średnioroczny wzrost w okresie do 2030 roku na poziomie 2,8 %.

Prognozy cen gazu ziemnego zakładają wzrost cen w 2022 roku w stosunku do 2021 roku, skokowy wzrost cen w 2023 roku w odniesieniu do 2022 roku i utrzymanie się średniorocznych wzrostów cen gazu o około 4,1% rocznie w kolejnych latach.

Prognozy cen praw majątkowych pochodzenia energii zakładają wzrost w dwóch pierwszych latach prognozy, następnie około 9% średnioroczny spadek w latach 2023 – 2031, co związane jest ze zmniejszającym się obowiązkiem umorzenia.

Źródło: Raport finansowy H1 PGE

Oczywiście, prognozy mają to do siebie, że najlepiej sprawdzają się lub nie zaraz po tym, jak coś się wydarzyło… niemniej, zważywszy na to, że:

• Jesteśmy w Unii Europejskiej,

• Plany Unii w zakresie dekarbonizacji są ogłoszone i znane,

• Ponad 70% energii w Polsce produkuje się z węgla,

• Pierwsze, większe projekty wiatrowe będą powstawać w latach 2024-2027,

• Nie są sprecyzowane plany w zakresie budowy elektrowni atomowej.

Należy przyjąć, że prognoza naszego narodowego championa jest wielce prawdopodobna, zważywszy na to, że tempo rozwoju poszczególnych technologii jest ograniczone chociażby przepisami prawa (słynna ustawa 10H, dla rozwoju turbin wiatrowych na lądzie).

Dla potwierdzenia powyższego, aby rynek energii w Polsce był konkurencyjny nasz mix energetyczny w roku 2030 i 2050 r. powinien kształtować się następująco:

Gdzie zatem jesteśmy z procesem kontraktacji?

Zaczęliśmy od tego, że chcielibyśmy przybliżyć Państwu naszą strategię zakupu energii. Dane które prezentujemy powyżej, wpływają na to, jak kształtujemy proces zakupowy: ·już dzisiaj odeszliśmy od zakupu jednej, wielkiej paczki energii na rzecz zakupów rozłożonych w czasie, ·negocjujemy zakup energii bezpośrednio z odnawialnego źródła w kontrakcie 10 letnim, ·zintensyfikowaliśmy rozmowy i działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej w obiektach naszych klientów.

Nade wszystko jednak, i tu wracam do mechanizmów psychologicznych, oswoiliśmy się z zaistniałą sytuacją. Należy przyjąć do wiadomości, że ceny wzrosły i dalsze czekanie, bez kontraktu np. na zakup energii w transzach nie ma sensu. Wielu z naszych klientów straciło na chwilę grunt pod nogami – to zrozumiałe, kiedy nowa sytuacja wymyka się ze standardowych mechanizmów oceny, które wykształciliśmy / których się nauczyliśmy. Wszyscy przyzwyczailiśmy się, że ceny energii rosną co roku, co roku negocjujemy i walczymy o najlepszą stawkę.

Ten czas, według nas, minął. Chcemy i zachęcamy Państwa do spojrzenia na to, co się dzieje przez pryzmat trendu, a nie chwilowych zawirowań.  To w konsekwencji wymusza otwarcie się na działania, które mają przyczynić się do redukcji zapotrzebowania na energię oraz zmienić podejście w jej kontraktowaniu.

Zapraszamy już dzisiaj do kontaktu z nami i ustalenia ram kontraktacji na 2022 i kolejne lata!

Zespół Plus Energia Sp. z o.o.

Logo plusenergia

Adres spółki

Plus Energia sp. z o.o.
Grochowska 312,
03-839 Warszawa

Rzetelna firma

Dane kontaktowe

Kontakt w godzinach 8:00 - 16:30

© 2021 Plus Energia, poznaj naszą politykę prywatności.