Plus Energia - sprzedaż i dystrybucja energii

Plus Energia: centra handlowe mogą oszczędzić na energii

Większość z nas, po otrzymaniu faktury za energię elektryczną dla obiektu, sprawdza jej wartość, termin płatności i w zasadzie to wszystko. Ale czy zastanawiali się Państwo kiedyś z czego składa się faktura za energię elektryczną? I czy zawarte w niej informacje są dla Państwa zrozumiałe? Skąd się bierze prognoza na fakturze? Czy istnieje możliwość obniżenia wartości faktury? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym tekście.

Standardowa faktura za energię elektryczną, przy umowie kompleksowej, składa się z dwóch części.

Sprzedaż energii elektrycznej

Część pierwsza to rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej. W większości przypadków mamy tu informację o okresie, którego dotyczy faktura, numerze i wskazaniach licznika, zużyciu oraz cenie energii. W przypadku kiedy odbiorca nie posiada koncesji na obrót energią elektryczną, a więc jest odbiorcą końcowym, do ceny energii doliczona jest stawka Akcyzy. W Polsce akcyza za energię wprowadzona została od 1 marca 2009 i do 31 grudnia 2018 roku wynosiła 20 zł/MWh. Od 1 stycznia 2019 roku, w ramach zmian w ustawie “zamrażającej ceny prądu”, stawka ta została obniżona do 5 zł/MWh.   

Pojawia się tu też pozycja Opłata handlowa. Jest to opłata pobierana przez sprzedawcę energii za obsługę odbiorców. Wysokość tej opłaty zależy od obowiązującej taryfy i często można ją obniżyć, decydując się na fakturę elektroniczną.

Dystrybucja energii elektrycznej

W drugiej części faktury znajdziemy rozliczenie za dystrybucję energii elektrycznej, czyli za dostarczenie energii do odbiorcy. Możemy tu wyróżnić dwa typy opłat: stałe, czyli niezależne od ilości pobranej energii, oraz zmienne, czyli bezpośrednio związane ze zużyciem.

Składnik stały opłaty sieciowej to opłata za moc umowną. To parametr, który jest deklarowany przez odbiorcę i ma bardzo duży wpływ na wysokość faktury. Źle dobrana moc umowna może skutkować albo koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za jej przekroczenie, albo generować zbędne koszty, jeśli będzie zbyt wysoka w stosunku do zapotrzebowania.

Innym elementem opłat stałych jest Opłata przejściowa. Opłata ta została ustanowiona w celu sfinansowania straty powstałej u dostawców energii elektrycznej w związku z wycofaniem tak zwanych kontraktów długoterminowych (KDT) w 2007 roku, kiedy Unia Europejska uznała to rozwiązanie za niedozwoloną pomoc publiczną państwa. Wysokość tej opłaty ustala Urząd Regulacji Energetyki i reguluje odpowiednia ustawa. W przypadku przedsiębiorstw stawka opłaty przejściowej zależy od napięcia sieci, do której jest przyłączone. Inne stawki obowiązują dla firm przyłączonych do sieci niskiego napięcia, a inna dla tych przyłączonych do sieci średniego napięcia. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 grudnia 2018 roku, stawka opłaty przejściowej od 1 stycznia 2019 roku została obniżona o 95% w stosunku do stawek z 2018 roku.

Do opłat zmiennych zaliczamy Składnik zmienny stawki sieciowej, składnik jakościowy oraz opłaty za rozliczenie energii biernej. Składnik sieciowy to koszt strat przesyłowych jakie poniósł dystrybutor przesyłając odbiorcy energię elektryczną. Składnik jakościowy pokrywa koszty utrzymania równowagi systemu elektroenergetycznego. Opłaty za pobór energii biernej pojemnościowej mogą być spowodowane m.in. przez zasilacze UPS średnich i dużych mocy lub wadliwie działający układ kompensacji mocy biernej. Opłata za energię bierną indukcyjną jest naliczana w sytuacji, gdy ilość pobranej energii biernej indukcyjnej jest zbyt duża w stosunku do ilości pobranej przez odbiorcę energii czynnej. Opłaty z tytułu energii biernej można całkowicie wyeliminować poprzez zamontowanie odpowiednio dobranych urządzeń.

Dodatkowo na fakturze w części dystrybucyjnej znajdziemy Opłatę abonamentową, Opłatę OZE i Opłatę kogeneracyjną. Opłata abonamentowa jest odpowiednikiem opłaty handlowej w części dotyczącej sprzedaży energii. Od 1 lipca 2016 roku w rozliczeniach pojawił się nowy składnik – opłata OZE. Określają ją zapisy ustawy o odnawialnych źródłach energii i służy ona zapewnieniu dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Od 2019 roku stawka tej opłaty wynosi 0,00 zł.

Od 25 stycznia 2019 roku na skutek podpisanej ustawy o promowaniu energii elektrycznej z “wysokosprawnej kogeneracji”, na fakturach za prąd pojawił się kolejny nowy rodzaj opłaty – opłata kogeneracyjna. Kogeneracja to proces, który w elektrociepłowniach pozwala jednocześnie wytwarzać energię elektryczną i ciepło.Do końca 2019 roku opłata kogeneracyjna ustalona jest na poziomie 1,58 zł za 1 MWh.

Opłaty za sprzedaż energiiOpłaty za dystrybucję energii
StałeZmienne
Opłata za energię czynnąOpłata za moc umownąOpłata sieciowa
Opłata handlowaOpłata przejściowaOpłata jakościowa
 Opłata abonamentowaOpłata za energię bierną
  Opłata OZE
  Opłata kogeneracyjna

Faktury prognozowane

Bardzo często firmy energetyczne w rozliczeniach z odbiorcami stosują faktury prognozowane. W większości przypadków ma to miejsce wtedy, gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc. Faktura jest wówczas wystawiana na przewidywaną wielkość zużycia energii w danym okresie, a szacowana jest dla każdego klienta indywidualnie w oparciu o trend poboru energii w okresie ostatnich 2 lat.

Optymalizacja kosztów

Wiedząc, co oznaczają poszczególne elementy faktury za energię elektryczną, możemy się zastanowić nad ich optymalizacją i tym samym nad zmniejszeniem ponoszonych kosztów za energię. Rozwiązaniem wartym rozważenia jest na pewno zmiana sprzedawcy. Kluczowym powodem, dla którego warto zmienić sprzedawcę energii elektrycznej, jest możliwość obniżenia rachunków za energię bez konieczności ograniczania zużycia prądu i ponoszenia dodatkowych kosztów.

Inną możliwością jest przeanalizowanie faktur za energię elektryczną. Być może taryfa, w której podpisana jest umowa nie jest dopasowana do potrzeb firmy i jej zmiana znacząco wpłynie na ponoszone koszty. Warto zwrócić też uwagę na wartości mocy umownej i mocy pobranej. Duże rozbieżności w tych pozycjach generują koszty związane albo z koniecznością płacenia za moc niewykorzystaną, albo za przekroczenie zamówionej mocy. Tak samo jest w przypadku energii biernej.  Jeżeli na fakturze naliczane są opłaty wyższe niż 300  zł z tytułu energii biernej pojemnościowej lub indukcyjnej, warto zastanowić się nad zastosowaniem kompensacji mocy biernej.

Na energii elektrycznej można niemało zaoszczędzić. Umiejętna optymalizacja faktur może przynieść oszczędności nawet do 30% wartości faktury w części dystrybucyjnej. W dalszym ciągu jednak największe znaczenie w fakturach za prąd ma cena energii. O tym, co i w jaki sposób bezpośrednio wpływa na rynek cen energii w Polsce dowiedzą się Państwo z naszego artykułu w kolejnym numerze.

Autorem tekstu jest Dorota Bąk, Specjalista ds. rozliczeń energii elektrycznej w Plus Energii.

Logo plusenergia

Adres spółki

Plus Energia sp. z o.o.
Grochowska 312,
03-839 Warszawa

Rzetelna firma

Dane kontaktowe

Kontakt w godzinach 8:00 - 16:30

© 2021 Plus Energia, poznaj naszą politykę prywatności.