Plus Energia - sprzedaż i dystrybucja energii

Gwarancje pochodzenia – obecna sytuacja na rynku energii.

Aktualna sytuacja na rynku gwarancji pochodzenia (GoO) energii OZE w Polsce i w Europie jest dynamiczna i charakteryzuje się wzrostem zarówno podaży, jak i popytu. Podaż GoO rośnie, ale nie zawsze równomiernie w poszczególnych krajach, co wpływa na lokalne rynki i ceny. Regulacje mają kluczowe znaczenie dla tej dynamiki, szczególnie te, które dotyczą możliwości wydawania GoO przez subwencjonowane aktywa odnawialne. Wiele regulacji krajowych nakłada ograniczenia na takie aktywa, co może utrudniać ich zdolność do monetyzacji GoO.

Znaczący jest rosnący popyt ze strony korporacyjnych nabywców GoO, zwłaszcza w krajach takich jak Niemcy, Francja i Włochy. Firmy te starają się spełnić swoje zielone cele strategiczne, często wymuszane przez nowe przepisy dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju, jak Dyrektywa UE dotycząca Raportowania Zrównoważonego Korporacyjnego.

Jednocześnie, rozwija się koncepcja GoO godzinowych, które mogą być kluczowe dla dokładniejszego śledzenia zużycia energii elektrycznej. Oczekuje się, że regulacje UE będą wymagały GoO godzinowych do 2030 roku, co może znacząco wpłynąć na rynek, zwiększając dochody z GoO dla operatorów systemów odnawialnych.

Rynek GoO staje się coraz ważniejszym narzędziem w migracji w kierunku „zieloności”, choć jego przyszłość jest pełna niepewności związanych z regulacjami i rynkowymi dynamikami. Producenci i odbiorcy energii odnawialnej będą musieli nawigować przez te zmienne warunki, co może wymagać bardziej złożonych strategii zarządzania i hedgingu ryzyka związanego z GoO.

Obecny spadek cen gwarancji pochodzenia (GoO) w Polsce może wynikać z kilku czynników, które oddziałują na rynek. Jednym z głównych powodów jest wzrost podaży GoO, co jest wspierane przez inwestycje UE w produkcję energii odnawialnej, jak również przez zwiększającą się liczbę wydawanych certyfikatów umorzeń gwarancji pochodzenia w krajach członkowskich AIB. Wzrost podaży, szczególnie bez równoczesnego wzrostu popytu, może prowadzić do obniżenia cen na rynku.

Wpływ na obniżenie cen w Polsce mają również regulacje prawne. Propozycja zmian w Ustawie o cenach energii, która mogłaby wpłynąć na rynek GoO i wirtualne umowy CPPA (Corporate Power Purchase Agreements), została zgłoszona w polskim parlamencie. Chociaż szczegółowe skutki tych zmian prawnych są trudne do przewidzenia, każde nowe regulacje mogą wprowadzać niepewność na rynku, co może wpływać na ceny.

Te czynniki pokazują, że rynek gwarancji pochodzenia w Polsce jest pod wpływem zarówno globalnych trendów rynkowych, jak i lokalnych regulacji prawnych, co może prowadzić do dużej zmienności cen.

Autor: Sylwester Małecki

Data publikacji: 18.06.2024r.

Logo plusenergia

Adres spółki

Plus Energia sp. z o.o.
Grochowska 312,
03-839 Warszawa

Rzetelna firma

Dane kontaktowe

Kontakt w godzinach 8:00 - 16:30

© 2021 Plus Energia, poznaj naszą politykę prywatności.